Activiteiten

De activiteiten die wij als Emmanuelparochie zelf organiseren of waar we als parochie bij aansluiten, bijvoorbeeld bij het aartsbisdom, kunt u hier vinden en zijn onderverdeeld in wekelijksmaandelijks en door het jaar heen of per thema.