AD FONTES

Ad fontes – naar de bronnen. Dat is wat we vanaf donderdag 6 september a.s. maandelijks willen gaan doen in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap Sint Vitus, te Dedemsvaart. Want, zo citeerde mijn oud-rector aan de priesteropleiding de heilige kerkvader Hiëronymus met een zekere regelmaat: “Wie de schriften niet kent, kent Christus niet.”.

Dat geldt voor het Oude Testament, waarin de komt van de Messias, de Christus, reeds wordt aangekondigd. Maar vooral ook zeker voor het Nieuwe Testament, het getuigenis over de Messias, Jezus de Christus, de Zoon van God en redder van de wereld.

In onze maandelijkse bijeenkomsten, welke in principe zullen plaatsvinden, iedere eerste donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur, gaan we samen de vier evangeliën lezen. We zullen beginnen bij het begin, in het eerste hoofdstuk van het Mattheüsevangelie en van daaruit ploegen we samen rustig maar zeker door alle evangeliën heen. Iedere bijeenkomst zal worden begonnen met een inleiding van het evangeliefragment dat we die avond zullen gaan lezen. Vervolgens lezen we samen de tekst, waarna we a.d.h.v. de tekst met elkaar in gesprek zullen gaan.

Uit eigen ervaring met het dagelijks lezen en overwegen van de Bijbel en met name de evangeliën, kan ik je vol overtuiging zeggen, dat het mijn leven heeft verrijkt. Als kind vond ik de Bijbel altijd maar een saai en stoffig boek vol met oude teksten die geen betrekking hebben op mijn eigen leven. Maar toen ik die teksten en dan met name het evangelie daadwerkelijk ben gaan lezen, kwam ik erachter dat het weldegelijk over mij persoonlijk ging. Over wie God is en wie Hij voor mij en voor jou wil zijn.

Bijbellezen is niet alleen maar bijna 2.000 jaar oude woorden in je opnemen. Het is, wanneer het samen met gebed gebeurd, als het ware een daadwerkelijk gesprek met de levende God.

Van harte nodig ik je uit om samen het Evangelie op te pakken en ter hand te nemen, om je geloof te verdiepen en God, door Jezus, beter te leren kennen.

Met vriendelijke groet,

Pastor Johan Rutgers, priester
Emmanuelparochie

Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is in het samen lezen van het evangelie
Waar: Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172, 7701 AK Dedemsvaart
Hoe laat: 20.00 tot 21.30 uur
Wanneer: In 2018 op 6 september, 4 oktober, 8 november, 13 december
Kosten: Vrije gift
Bijbel: Neem gerust je eigen vertrouwde Bijbel mee.

I.v.m. de organisatie is het praktisch om u van tevoren wél op te geven, u kunt dit doen door te mailen naar: pastor.rutgers@gmail.com o.v.v. ‘Ad Fontes’.

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *