Artikelen door pastoraal team

Afscheid en een nieuw begin

In februari 2013 ben ik door de bisschop benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie. In de afgelopen 5 en een half jaar heb ik veel mensen mogen ontmoeten. In die ontmoetingen heb ik me nogal eens verwonderd, verwonderd over het geloof en de kracht die mensen kan leven. Ter gelegenheid van mijn 12,5 jarig jubileum […]

  Continue Reading

MEDEDELING: Stopzetting doordeweekse H. Mis op De Belte

Beste medeparochianen, Sinds woensdag 16 november 2016, een paar dagen ná mijn priesterwijding, ben ik begonnen met een wekelijkse Eucharistieviering in de OLV van Fatimakerk, op De Belte. Dit kwam enerzijds voort uit een persoonlijk verlangen om regelmatig de heilige Mis te vieren en anderzijds om deze traditie van mijn voorganger, pastor Zandbelt, sinds zijn […]

  Continue Reading

Kerstgroet

De apostel Johannes schrijft in de proloog van zijn evangelie dat het Woord is vlees geworden. God die als mens wordt geboren, om u en mij bij de hand te pakken en weg te leiden uit een wereld die donker is en kil. Om samen met Hem een leven mogelijk te maken dat betekenis heeft […]

  Continue Reading

Veel Dank!!!

Op 21 november was het 12,5 jaar geleden dat ik door kardinaal Simonis tot priester werd gewijd. Op zondag 19 november jl. hebben we dit in Ommen in een feestelijke viering gevierd. Ik was blij verrast met zoveel blijken van hartelijkheid en warmte. Ik wil u allen daar hartelijk voor danken en ook hen die […]

  Continue Reading

Advent, op weg naar Kerstmis!

Advent, een tijd van bezinning en bekering. We worden in de weken van de Advent opgeroepen om waakzaam te zijn. Over enkele weken vieren we dat God mens geworden is; dat Hij ons zeer nabij is gekomen in die ene Mens Jezus Christus. Hem toelaten in het diepst van ons bestaan, vraagt ook om waakzaamheid, […]

  Continue Reading

De berusting: verzoening met het lijden?

Niemand komt in zijn of haar leven aan het lijden voorbij. Of het nu de dood is van een geliefde, eenzaamheid of ziekte, schuld of gebroken dromen, een negatief zelfbeeld of zinloosheid, een leven zonder lijden is voor niemand weggelegd. Niemand vraagt erom, maar het lijkt erop dat lijden bij het leven hoort, net zoals […]

  Continue Reading

Pastoor Hermens vertelt over zijn jubileum

12,5 jaar priester Op 21 mei 2005 ben ik door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Op 21 november a.s. is dat 12,5 jaar geleden. Als het aan mij gelegen had was dit waarschijnlijk in alle stilte voorbij gegaan. Maar toch zijn er altijd mensen die dit feit ontdekken en er mee aan de slag gaan. […]

  Continue Reading

Emeritaat

EMERITAAT Kort na het 2e Vaticaanse Concilie in 1966 kondigde Paus Paulus VI aan, dat Bisschoppen geacht werden vóór hun 75e verjaardag vrijwillig hun ontslag aan te bieden aan de Paus. Als jong theologie student vond ik dat een wijs besluit van de Paus. Verjonging in de leiding van de kerk leek mij hoognodig. Ik […]

  Continue Reading