Artikelen door pastoraal team

Emeritaat

EMERITAAT Kort na het 2e Vaticaanse Concilie in 1966 kondigde Paus Paulus VI aan, dat Bisschoppen geacht werden vóór hun 75e verjaardag vrijwillig hun ontslag aan te bieden aan de Paus. Als jong theologie student vond ik dat een wijs besluit van de Paus. Verjonging in de leiding van de kerk leek mij hoognodig. Ik […]

  Continue Reading

Kom goed thuis…

Kom goed thuis… Voordat ik in 2008 naar de Wereld Jongerendagen in Sydney, in Australië ging, kreeg ik van een collega in het verzorgingshuis in Zutphen een oude Christoffelmedaille cadeau. Deze was nog van haar eigen grootmoeder geweest en omdat zijzelf niet gelovig was, wilde ze graag dat ik ‘m kreeg. De beeltenis van de […]

  Continue Reading

Het doek is gevallen

Het doek is gevallen Het doek is gevallen! Na tien jaar is mijn prekensite uit de lucht. Mijn preken illustreerde ik met afbeeldingen die ik bij Google vond. En ik had ook een ‘winkeltje’ waar mijn preken te beluisteren waren. Het archief telde zo’n 120 preken. De site had zo’n 30-200 hits per dag. De […]

  Continue Reading

“Wat tegen u misdaan is, vergeven.”

“Wat tegen u misdaan is, vergeven.” Een artikel in de reeks: ‘De Zeven Geestelijke werken van Barmhartigheid’ Wat tegen u misdaan is, vergeven. – door Pastoraal werker Gerard Noordink Sommige mensen vinden woorden als vergeving, verzoening, zonde, schuld, vergiffenis, boete, vervelende woorden. Want ze doen denken aan vroegere tijden of aan sombere christelijke kerken. Want in […]

  Continue Reading

“Verdraagzaam zijn”

“Verdraagzaam zijn” Een artikel in de reeks: ‘De zeven geestelijke werken van barmhartigheid’ Verdraagzaam zijn – door pastoraal werker Marga klein Overmeen Als kind leerde ik thuis en op school dat bescheidenheid en nederigheid belangrijke deugden zijn die zeer zeker als positief werden beoordeeld: je diende zo af en toe ook de minste te willen […]

  Continue Reading

“Druppeltje voor druppeltje…”

“Druppeltje voor druppeltje…” Een artikel in de reeks: ‘De Zeven Geestelijke werken van Barmhartigheid’ De zondaars vermanen – door Kapelaan Johan Rutgers, pr. De kerkvader Augustinus zegt in een van zijn preken: ‘Zeewater sijpelt door de kieren van een schip, dat gaat druppeltje voor druppeltje en toch loopt het ruim vol. Als het water er niet […]

  Continue Reading