Nieuws vanuit de Emmanuel

Mededeling: Verandering aanvang wekelijkse H. Mis op De Belte

Beste medeparochianen, Sinds woensdag 16 november 2016 wordt er in de geloofsgemeenschap van OLV van Fatima op De Belte wekelijks om 19.00 uur de Eucharistie gevierd. Vanaf woensdag 4 april zal deze viering verplaatst worden naar 9.00 uur in de ochtend. In de maand april blijven we nog vieren in de parochiezaal, maar vanaf woensdag […]

  Continue Reading

Korendag 2018

Lierderholthuis, 23-1-2018 Beste Koorleden van de Emmanuel parochie Het is al weer 5 jaar geleden dat er een korendag in de H. Nicolaas kerk te Liederholthuis heeft plaatgevonden. De reacties waren toen erg postitief en we zijn benieuwd of er animo is om opnieuw een korendag te organiseren. We hebben de korendag gepland op zaterdag […]

  Continue Reading

Diaken Ton Ruiter overleden

In de nacht van woensdag 16 november is plotseling overleden Antonius Wilhelmus Maria Ruiter. Ton is 71 jaar geworden en woonde samen met zijn vrouw Diny aan de Praamstraat nr. 88. De avondwake is dinsdagavond 21 november om 19.30 uur, waarna er in het parochiecentrum gelegenheid is om afscheid te nemen van de overledene en […]

  Continue Reading

Pastoor Hermens 12,5 jaar priester

Uitnodiging Op 21 november a.s. is het 12½ jaar geleden dat pastoor J.H.T.P.M. Hermens door Kardinaal Simonis tot priester werd gewijd. Op zondag 19 november willen we, als Emmanuelparochie, dit jubileum samen met hem vieren. We beginnen met een Eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Brigitta kerk te Ommen, Nering Bögelstraat 1. Na de […]

  Continue Reading

Grote belangstelling voor boerderijviering.

Voor de boerderij viering van afgelopen zondag, uitgaande van de H. Hart parochie, was veel belangstelling. Deze was georganiseerd door de werkgroep KerkInPlatteland, KIP.  Jong en oud was uit de omgeving naar de zorgboerderij De Marshoeve,  van Christien en Rinus Mars gekomen. De koffie stond klaar. Er moesten stoelen worden bijgezet en het koor bleef […]

  Continue Reading

Boerderij-viering 15 oktober 2017

Boerderij-viering Op  zondag 15 oktober houden we een  bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van Christien en Rinus  Mars aan de Dalmsholterweg 30 8146 PM Dalmsholte. De boerderij-viering  heeft als thema “deel van het leven”. Wij zijn een deel van het […]

  Continue Reading

Oogst Dank Feest in Slagharen

Oogstdankfeest 23 september t/m 30 september St. Alphonsuskerk te Slagharen: Creatief met oogstprodukten De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers van de St. Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al 19 jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente en granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. En elke keer weet de groep de […]

  Continue Reading

Emeritus-pastor Kees Mijnhout viert 60-jarig priesterjubileum

Uitnodiging 21 juli 2017 was het precies 60 jaar geleden dat Kees Mijnhout priester werd. Zaterdag 23 september, willen we dit heugelijke feit samen met pastor Mijnhout vieren in de R.K. O.L.Vr. Tenhemelopneming aan de Canadastraat 26, met een speciale viering. De Eucharistieviering begint om 18.00. U wordt hierbij van harte uitgenodigd. Aansluitend bent u […]

  Continue Reading

Pastor Wenker met Emeritaat

Pastor Wenker met Emeritaat Wanneer een priester 75 jaar wordt, gaat hij met Emeritaat. Voor pastor Wenker is dit ogenblik aangebroken. Op 22 augustus jl is hij 75 jaar geworden. Daarom zal hij in het pastorale werk een flinke stap terug doen. Hij blijft gelukkig wel voorgaan in de weekend liturgie en het pastoraal team zal zeker […]

  Continue Reading