Nieuws vanuit het Aartsbisdom Utrecht

Een groet van de aartsbisschop – Paastriduüm 2018

Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduüm 2018 Utrecht, Witte Donderdag 2018 Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, De dagen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen verenigen ons in het bijzonder met onze Heer Jezus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, […]

  Continue Reading

SILA blijft!

Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken. Vorig jaar besloot minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op verzoek van VVD, […]

  Continue Reading

Jongeren. Laat van je horen!

Paus Franciscus nodigt alle jongeren (16-29 jaar) van over de hele wereld uit om van zich te laten horen. Daarom heeft het Vaticaan een vragenlijst opgesteld. Ook in het Nederlands zijn de vragen nu online beschikbaar. En ja: ook jouw mening wordt gevraagd! De resultaten van de vragenlijsten vormen input voor de bisschoppensynode die in oktober […]

  Continue Reading

17.000 reacties op internetconsultatie over SILA

De consultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het afschaffen van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 17.000 reacties opgeleverd. Dit is dermate veel, dat het de consultatie is met de meeste reacties ooit. Vele kerkleden hebben de overheid laten weten verontwaardigd te zijn over het mogelijke afschaffen van SILA. SILA […]

  Continue Reading

Uitnodiging Chrismamis

Uitnodiging Chrismamis Op woensdag 12 april a.s. in de Goede Week, vind in de Onze Lieve Vrouwekerk, te Apeldoorn de jaarlijkse Chrismamis plaats. Tijdens deze plechtigheid die wordt gevierd voor onze hele Aartsbisdom Utrecht, worden de Heilige Oliën gewijd. Het is een viering voor het hele aartsbisdom, gelovigen vanuit alle parochies en geloofsgemeenschappen worden daarom […]

  Continue Reading