Even voorstellen: pastoor André Monninkhof

Even voorstellen: pastoor André Monninkhof


Vanmorgen (zondag 3 juni) is ook in de Emmanuelparochie bekend gemaakt, dat onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, mij per 1 september a.s. benoemd heeft tot pastoor van Uw parochie. Daarom stel ik me in deze Nieuwsbrief graag even aan U voor.

Mijn naam is André Monninkhof. Ik ben geboren op 8 april 1961 in Zuid Berghuizen. Dit is een wijk van de gemeente Oldenzaal. Omdat ik goed was in talen, heb ik na de basisschool gymnasium-@ gedaan. Vanwege het feit, dat ik in de Twentsche Courant graag de rechtbankverslagen las, ben ik vervolgens in Amsterdam rechten gaan studeren. Vooral de sociaal-rechtelijke vakken (waar je de ‘kleine man’ mee verder kunt helpen) hadden daar mijn belangstelling. Tegen het einde van mijn rechtenstudie ‘kriebelde’ er echter ook nog iets anders. Ik voelde mij zeer betrokken bij de kerk, en dit heeft mij uiteindelijk – in 1986 – naar de priesteropleiding van ons Aartsbisdom, toen nog het Ariënskonvikt, gebracht. In 1994 ben ik als pastoraal werker begonnen in de parochie in Breukelen. Mijn priesterwijding was op 11 oktober 1997. Vlak voor de millenniumwisseling (eind 1999) kreeg ik mijn eerste pastoorsbenoeming, in Ulft en omgeving. Hier heb ik ruim tien jaar met veel plezier mogen werken, temidden van verenigingen en schutterijen, uiteindelijk in maar liefst twaalf geloofsgemeenschappen, die samen de parochie “De Verrijzenis” waren gaan vormen. In Ulft mocht ik nog mijn 12 ½ jarig priesterfeest vieren, maar het was toen wel al duidelijk dat er spoedig een nieuwe benoeming zou volgen. Deze kwam er ook. Per 1 juli 2010 ben
ik pastoor geworden in Enschede, vlak bij mijn geboortegrond. Door deze benoeming kon ik ook dicht bij mijn familie zijn. Dit was – juist in deze periode – voor mij heel belangrijk. Doordat de parochies Enschede, Losser en Haaksbergen gingen samenwerken met het oog op één gezamenlijk pastoraal team, werd ik per 1-9-2013 ook pastoor van Losser en omgeving en Haaksbergen en omgeving. Genoemde drie parochies vormen samen RK Zuid Oost Twente, met 16 geloofsgemeenschappen en nog 10 kerken open. Vanwege diverse verplaatsingen, die in deze maanden in ons Aartsbisdom plaatsvinden, is mij recent gevraagd om pastoor te worden van Uw parochie. Hierop heb ik ja gezegd.

In de drie parochies, waarin ik nu werk, behartig ik naast het voorgaan in eucharistievieringen, de sacramentenbediening en het bestuurlijk werk als pastoor, ook de eucharistische centra, het uitvaartbeleid en de diaconie. In dit laatste taakveld wordt één van mijn pastorale en persoonlijke drijfveren zichtbaar, namelijk het rechtvaardigheidsgevoel. Een mij dierbare tekst is psalm 72; “Voor kleine mensen is Hij bereikbaar”.

Naast het pastorale werk ben ik ook nog actief als buitenrechter in de kerkelijke rechtbank van ons Aartsbisdom Utrecht (oordelend in zaken betreffende de beoordeling van de (on-)geldigheid van eerdere huwelijken), en als nationaal geestelijk adviseur van NKS Voetbal; NKS staat voor: Nederlandse Katholieke Sportfederatie. Dit heeft ook te maken met mijn voorliefde voor de voetbalsport: in mijn vrije tijd ben ik actief als jeugdvoetbalscheidsrechter. Noord-Oost Salland is voor mij een betrekkelijk nieuw terrein; ik ken het nog niet zo goed. Wel ben ik vorig jaar met familieleden gezellig wezen eten in Dalfsen; heb ik tijdens een reis naar Israël in 2010 al mogen kennismaken met parochianen uit onder meer Dedemsvaart en Lierderholthuis; heb ik als scheidsrechter wel eens voetbalelftallen uit Uw gebied gefloten; en mocht ik onlangs, bij de bisdom bedevaart naar Lourdes, in een bus al even praten met pelgrims uit Uw geloofsgemeenschappen. Maar voor het overige is Uw parochie voor mij nog onbekend gebied, dat ik graag nader wil leren kennen. Als Tukker zal ik me er vast wel thuis voelen. In het najaar hoop ik U verder te ontmoeten. Voor nu dank ik U voor Uw belangstelling en wens U een heel goede zomer.

Pastoor André Monninkhof

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *