Geloofsbelijdenis (Credo)

Vanaf het moment dat de Kerk ontstond, begon te groeien en zich ontwikkelde werd de noodzaak gevoeld om vast te leggen waar het christendom nou precies voor stond. De apostel Paulus formuleerde al in zijn brieven aan de eerste christengemeenschappen waar het christelijke geloof over ging, wat het betekende en wat niet. En de apostelen kwamen bij elkaar om hierover te vergaderen, vertelt het bijbelboek Handelingen. In de periode van de vroege kerk, in de eerste of tweede eeuw na Christus, ontstond de Apostolisch Geloofsbelijdenis, waarin twaalf artikelen werden opgesteld die de kern vormen van het christelijke geloof. Later werd de geloofsbelijdenis van Nicea geformuleerd tijdens het Concilie (een vergadering van bisschoppen) van Nicea, dat gehouden werd in het jaar 325 na Christus.

Bron: Deze tekst in overgenomen van de website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Klik hier.