Korendag 2018

Lierderholthuis, 23-1-2018

Beste Koorleden van de Emmanuel parochie

Het is al weer 5 jaar geleden dat er een korendag in de H. Nicolaas kerk te Liederholthuis heeft plaatgevonden. De reacties waren toen erg postitief en we zijn benieuwd of er animo is om opnieuw een korendag te organiseren.

We hebben de korendag gepland op zaterdag 29 september 2018. We willen deze dag muzikaal invullen van ca. 10:00 uur tot 16:00 uur.
Ieder koor zingt haar eigen repertoire. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal elk koor gemiddeld 15 tot 20 min zingen. Voorkeur voor ochtend of middag kan aangegeven worden.

Voor de afwisseling is het de bedoeling om in de middag een interactieve zang workshop te organiseren.

We willen beginnen met een inventarisatie of er belangstelling is voor de korendag.

Graag uw reactie voor 15 februari.

Een muzikale groet
Korendag commissie Lierderholthuis.
Mailadres: korendagLHH2018@gmail.com

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *