Lourdes Bisdombedevaart 2018 – Even weg uit het alledaagse…

Even weg uit het alledaagse…

Een collega hoorde ik over Lourdes ooit eens zeggen, dat het dé plek bij uitstek is waar hemel en aarde elkaar raken. Nu ben ik waarschijnlijk teveel een nuchtere Achterhoeker om dit zo maar even uit de losse pols te beamen, maar bijzonder is de plaats wel degelijk. Maar wat dat dan precies is, dat vind ik moeilijk om éénduidig onder woorden te brengen. Vaak hoor je mensen spreken over het z.g. “Lourdes-gevoel” maar veel verder komt men dan niet. Je moet het zelf ervaren, zegt men dan.

Of de hemel en God in Lourdes werkelijk dichterbij zijn dan aan een willekeurige keukentafel, waar lief en leed en het leven van alle dag gedeeld word, dat geloof ik persoonlijk niet. Wat ik wel durf te stellen is dat het samen met andere mensen, doorgewinterde gelovigen, twijfelaars of ongelovigen, op weg gaan – onderweg zijn; zeker weten wat met je doet. Want wegtrekken uit het alledaagse en op bedevaart gaan, dat laat je niet onberoerd.

Sinds 2009 gaan we als aartsbisdom Utrecht eens in de drie jaar op bedevaart naar Lourdes, om samen als gelovigen van ons bisdom samen op weg te gaan naar Maria. In de apsis van de Rozenkransbasiliek in Lourdes, staat in het mozaïek geschreven: “par Marie a Jesu” (door Maria tot Jezus). Dat is wellicht de meest krachtige uitnodiging die Maria ons doet. Om samen met haar op pad te gaan haar Zoon Jezus tegemoet. Om samen met elkaar en Maria, Hem beter te leren kennen en samen als christenen te groeien in ons geloof en onze onderlinge relaties.

Vanaf 28 april t/m 5 mei in 2018 willen we ons als Emmanuelparochie aansluiten bij de 4de aartsdiocesane bedevaart naar het Franse plaatsje Lourdes. Een klein bergdorpje aan de voet van de Pyreneeën, waar in 1858 de heilige Maagd Maria vanaf 11 februari t/m 16 juli, 18 keer aan het jonge meisje, Bernadette Soubirous, is verschenen. Maria openbaarde zichzelf aan Bernadette als de “Onbevlekte Ontvangenis” (Que soy era Immaculada Concepciou – Ik ben de Onbevlekte Ontvangens). D.i. het dogma (lees: geloofsleerstelling) dat Maria vanaf haar geboorte “onbevlekt is”, oftewel dat zij zonder zonde is vanaf haar conceptie.

Van harte nodigen we ieder van u uit om met ons mee te gaan. Want of je nou jong bent of oud, Maria is de moeder van ons allemaal. Vanuit onze Emmanuelparochie gaat pastor Johan Rutgers mee voor de pastorale begeleiding en mevrouw Hermien Schoorlemmer-Nijhout als hotelleider.

Ook willen heel bijzonder de jongeren in onze parochie aanspreken om met ons mee te gaan, gewoon als pelgrim of als je wilt als misdienaar en / of acoliet. Er zijn al verschillende jongeren die zich hebben aangemeld en als misdienaar/acoliet zullen deelnemen aan de verschillende vieringen en het speciale jongerenprogramma in Lourdes.

We hopen dat we als Emmanuelparochie met velen in 2018 naar Lourdes op weg mogen gaan. Als u vragen hebt omtrent de bedevaart, schroom dan niet en neem contact op via de onderstaande gegevens.

Namens de organisatie,

Pastor Johan Rutgers, priester

Hotelleider: Hermien Schoorlemmer-Nijhout
Begeleidend Pastor: Pastor Johan Rutgers, priester

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met mevr. Hermien Schoorlemmer-Nijhout via e-mailadres: hermien@schoorlemmer.nu of dhr. Gerard Hollak via e-mailadres: G.Hollak@hotmail.com.

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *