Maria op De Belte

Links: Parochievicaris Johan Rutgers. Rechts: Parochievicaris Tjitze Tjepkema (Coevorden)

 

OLV van Fatima op De Belte

Op zondag 5 maart jl. werd er in onze Emmnanuelparochie een Marialof georganiseerd in de kerk van de Onze Lieve Vrouwe van Fatima geloofsgemeenschap op De Belte. Dit ter ere van het gelijknamige Mariabeeld dat rondgaat door ons aartsbisdom Utrecht. Het beeld is één van tien replica’s die rondgaan over de wereld om het eeuwfeest van de verschijningen van Maria in het Portugese Fatima te gedenken. Onze parochievicaris (kapelaan) Johan Rutgers ging voor samen met collega priester, Tjitse Tjepkema uit Coevorden (bisdom Groningen-Leeuwarden), m.m.v. leden van de beide koren: Belt’ Canto & het Fatimakoor.

Ik ben ontzettend tevreden over het Marialof. Van tevoren werd er gevreesd voor amper opkomst, maar we zijn uiteindelijk met zo’n 90 mensen samen geweest deze zondagmiddag. Het was goed om op een dergelijke manier als parochie en zelfs van daarbuiten, samen te komen rondom Maria. Om samen te bidden en te zingen, maar ook om stil te zijn bij de Heer tijdens de Eucharistische Aanbidding. – Aldus Rutgers.

De achterliggende gedachte van dit Marialof was om het eeuwfeest en de aartsdiocesane bedevaart die van 10 t/m 15 juni a.s. plaatsvind te promoten. Parochievicaris Rutgers neemt samen met ongeveer 20 parochianen vanuit de hele Emmanuelparochie deel aan deze bedevaart.

 

 

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *