MEDEDELING: Stopzetting doordeweekse H. Mis op De Belte

Beste medeparochianen,

Sinds woensdag 16 november 2016, een paar dagen ná mijn priesterwijding, ben ik begonnen met een wekelijkse Eucharistieviering in de OLV van Fatimakerk, op De Belte. Dit kwam enerzijds voort uit een persoonlijk verlangen om regelmatig de heilige Mis te vieren en anderzijds om deze traditie van mijn voorganger, pastor Zandbelt, sinds zijn overlijden weer op te pakken.

Bij die eerste viering waren er ruim 26 parochianen aanwezig, het was ten slotte ook mijn allereerste Eucharistieviering op De Belte. Maar in de afgelopen anderhalf jaar zitten we al langer dan een half jaar op een aanwezigheid van gemiddeld twee á drie parochianen, waarvan vaak één koster.

Na er lang over nagedacht te hebben, heb ik in samenspraak met enkele leden van de locatieraad besloten, om ná het zomerreces, dat in juli begint, de wekelijkse Eucharistievieringen op De Belte niet te continueren. Dat zal concreet betekenen dat er op woensdag 27 juni a.s. voor het laatst om 9.00uur een wekelijkse heilige Mis zal zijn in onze OLV van Fatimakerk.

Met vriendelijke groeten en Gods zegen u van harte toewensend,

Pastor Johan Rutgers, priester
Emmanuelparochie.:

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *