Mededeling: Verandering aanvang wekelijkse H. Mis op De Belte

Beste medeparochianen,

Sinds woensdag 16 november 2016 wordt er in de geloofsgemeenschap van OLV van Fatima op De Belte wekelijks om 19.00 uur de Eucharistie gevierd. Vanaf woensdag 4 april zal deze viering verplaatst worden naar 9.00 uur in de ochtend.

In de maand april blijven we nog vieren in de parochiezaal, maar vanaf woensdag 9 mei a.s. wordt er weer in de kerk gevierd.

Graag hopen we u te ontmoeten op De Belte om samen de H. Mis te vieren en de nieuwe dag goed en in verbondenheid met Onze Lieve Heer te beginnen.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap OLV van Fatima, te De Belte,

Pastor Johan Rutgers, priester

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *