Moederdag met een Mariaal randje – Nieuw Mariabeeld op De Belte

Beste medeparochianen,

Al vanaf het moment dat ik eind juni 2016 op De Belte ben komen wonen, hoor ik verschillende parochianen en andere bezoekers van onze kerk, met een zekere regelmaat zeggen, dat ze het toch wel vreemd en tevens jammer vinden, dat we in onze Onze Lieve Vrouwe van Fatimakerk, géén OLV van Fatimabeeld, in onze Mariakapel hebben staan.

Sommigen van u zal het wellicht nooit zijn opgevallen, maar het beeld dat in onze Mariakapel staat, is een beeld van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes. En hoewel het uiteraard een prachtig beeld is, is het jammer dat nou net de enige OLV van Fatimakerk van ons hele aartsbisdom Utrecht, géén OLV van Fatimabeeld heeft staan in de Mariakapel.

Máár, daar komt op zondag 13 mei a.s. vanaf 15.00 uur verandering in. Want onlangs heeft de geloofsgemeenschap op De Belte/Schuinesloot van een medeparochiaan elders uit onze Emmanuelparochie, een prachtig OLV van Fatimabeeld cadeau gekregen.
Het is op zondag 13 mei a.s. exact 101 jaar geleden dat Maria voor het eerst in Fatima is verschenen aan drie jonge herderskinderen en tevens een jaar nadat we onze eigen geheel vernieuwde Mariakapel hebben ingezegend.

Daarom lijkt het de locatieraad, hét perfecte moment om tijdens een feestelijk Marialof al zingend en biddend het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouwe van Fatima in te zegenen en feestelijk over te brengen naar de – vorig jaar compleet vernieuwde – Mariakapel.

Graag nodig ik u allen, mede namens de locatieraad van OLV van Fatima op De Belte, van harte uit, om op zondag 13 mei a.s. om 15.00 uur naar onze meest Noordelijke kerk van OLV van Fatima te komen voor een feestelijk Lof ter ere van Maria. Om zo samen de verschijningen in Fatima 101 jaar na dato te gedenken en de plechtige inzegening en plaatsing van het Mariabeeld bij te wonen.

Aansluitend aan het Marialof wordt u allen namens de locatieraad van harte uitgenodigd in de parochiezaal, De Zandbelt, om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Namens de locatieraad van OLV van Fatima op De Belte en met een vriendelijke groet en Gods zegen u toewensend,

Pastor Johan Rutgers, priester
Emmanuelparochie

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *