Vertrek pastoor Hans Hermens

Nieuws van het bestuur:

Beste parochianen,
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team deel ik u mede dat de aartsbisschop van Utrecht,
kardinaal Eijk, onze pastoor Hans Hermens, heeft gevraagd een benoeming elders in het bisdom te aanvaarden.

De pastoor heeft als priester van het Bisdom hiermee ingestemd.
Per 1 september is hij benoemd tot pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.
Deze benoeming heeft te maken met een reeks van overplaatsingen die deze maanden binnen ons bisdom gaan plaatsvinden.

We feliciteren pastoor Hermens met de nieuwe benoeming, maar u zult begrijpen dat we zijn vertrek ook zeer betreuren.
We zijn wel verheugd u te kunnen meedelen dat de aartsbisschop ook per 1 september een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze Emmanuelparochie. Onze nieuwe pastoor is André Monninkhof, op dit moment nog pastoor van de samenwerkende parochies Heilige Franciscus van Assisi in Haaksbergen en omgeving, Heilige Jacobus de Meerdere in Enschede en Maria Vlucht in Losser en omgeving.

We houden u uiteraard op de hoogte over het moment van afscheid van pastoor Hermens en de installatie van onze nieuwe pastoor Monninkhof.

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *