Over de Parochie

De Emmanuelparochie

De Emmanuelparochie bestaat uit 11 geloofsgemeenschappen en maakt een deel uit van het Vicariaat Deventer van het Rooms-Katholieke Aartsbisdom Utrecht. De naam van onze parochie: “Emmanuel”, zegt veel over onze missie in het leven van alle dag. Over de boodschap die we als pastores te verkondigen hebben. Zij zegt ook iets over God zelf, namelijk dat Hij een God-met-ons is en wil zijn en geen God-ver-weg. Dit is niet alleen een goed nieuwsbericht dat enkel en alleen ieder jaar opnieuw met Kerstmis de revue passeert. Maar het zegt veel over het hier en nu.

God die blijft niet hoog en verheven boven in Zijn hemel de boel hier op aarde gade slaan, maar Hij wordt mens in de persoon van Jezus Christus. Hij komt hoogst persoonlijk naast ons staan in ons dagelijks leven, met alle hoogte- en dieptepunten die daarbij horen. Maar Hij is met ons en dat is misschien wel dé kern van het evangelie, waar wij als parochie letterlijk in woord en daad van willen getuigen in onze wereld van vandaag.