Pastor Wenker met Emeritaat

Pastor Wenker met Emeritaat

Wanneer een priester 75 jaar wordt, gaat hij met Emeritaat.

Voor pastor Wenker is dit ogenblik aangebroken.

Op 22 augustus jl is hij 75 jaar geworden.

Daarom zal hij in het pastorale werk een flinke stap terug doen. Hij blijft gelukkig wel voorgaan in de weekend liturgie en het pastoraal team zal zeker nog een beroep op hem doen voor enkele pastorale activiteiten.

Op vrijdag 8 september a.s. willen we als Emmanuelparochie vieren dat hij 75 jaar is geworden en dat hij met emeritaat gaatMaar bovenal willen we hem dank zeggen voor alles wat hij tot nu toe voor onze Emmanuelparochie heeft betekend.

U, als parochiaan van de Emmanuelparochie bent van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren.

We beginnen met een eucharistieviering op vrijdag 8 september om 19.00 uur te Dedemsvaart in de St. Vituskerk.

Na de viering is er gelegenheid om pastor Wenker te feliciteren in het parochiecentrum aldaar.

We zien uit naar uw komst!

Pastoraal team en Parochiebestuur van de Emmanuelparochie

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *