Sacramenten

Over de 7 sacramenten 

Sacramenten zijn zichtbare tekens van een onzichtbare werkelijkheid. Dat klinkt wellicht ietwat cryptisch, maar als je er even over nadenkt is met misschien toch niet zo vreemd. En hoewel God over het algemeen onzichtbaar is in onze wereld, betekend dat niet dat Zijn liefde voor ons mensen niet zichtbaar kan worden. In de zeven sacramenten die we als Rooms-Katholieke Kerk hebben, wordt Gods liefde voor de mensen zichtbaar en duidelijk gemaakt. In onze Kerk kennen we zoals gezegd zeven sacramenten, deze zijn:

Het Doopsel
De Eucharistie
Het Vormsel
Het Huwelijk
De Wijding
De Biecht / Boete en Verzoening
De Ziekenzalving

Onder het kopje “Sacramenten” vind je naast deze beschrijving ieder sacrament terug. Bij ieder sacrament kun je een omschrijving vinden wat het inhoud en waar of bij wie je moet zijn om het te kunnen ontvangen. Bij sommige sacramenten zijn filmpjes toegevoegd van de website Bewust Katholiek om je te helpen om het betreffende sacrament beter te leren kennen en begrijpen.

 

Dankzij de medewerkers van Bewust Katholiek zijn er een aantal (catechetische) filmpjes toegevoegd bij een aantal sacramenten.