Uitnodiging Chrismamis

Uitnodiging Chrismamis

Op woensdag 12 april a.s. in de Goede Week, vind in de Onze Lieve Vrouwekerk, te Apeldoorn de jaarlijkse Chrismamis plaats. Tijdens deze plechtigheid die wordt gevierd voor onze hele Aartsbisdom Utrecht, worden de Heilige Oliën gewijd. Het is een viering voor het hele aartsbisdom, gelovigen vanuit alle parochies en geloofsgemeenschappen worden daarom ook van harte uitgenodigd om naar Apeldoorn te komen om deel te nemen aan deze feestelijke viering. Traditiegetrouw zullen de priesters tijdens deze plechtige Eucharistieviering hun wijdingsbeloften t.o.v. de aartsbisschop vernieuwen.

Datum: Woensdag in de Goede Week: 12 april 2017
Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn
Aanvang: 19:00 uur

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding.

Tijdens de Chrismamis zullen twee van onze priesterstudenten die dit jaar worden gewijd, Ronald den Hartog en Mauricio Meneses Santiago, hun zogeheten professio fidei afleggen; zij spreken bij het altaar de geloofsbelijdenis uit en bezegelen met een eed dat zij het geloof in Christus volgens de leer van de Kerk zullen verkondigen.

 

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *