Veel Dank!!!

Op 21 november was het 12,5 jaar geleden dat ik door kardinaal Simonis tot priester werd gewijd.
Op zondag 19 november jl. hebben we dit in Ommen in een feestelijke viering gevierd. Ik was blij
verrast met zoveel blijken van hartelijkheid en warmte. Ik wil u allen daar hartelijk voor danken en
ook hen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ik denk aan de viering in de kerk, de mooie versieringen,
de gezellige ontmoetingen na de viering in de kerk en in het parochiezaaltje. Zo werd het
voor mij een onvergetelijke dag. Hartelijk dank daarvoor!!! In het bijzonder wil ik danken de mensen
uit de locatie Ommen die mede deze dag zo goed en mooi hebben georganiseerd.

‘Priester zijn, nee, dat is niet altijd makkelijk’, zei ik tijdens de overweging in de feestelijke jubileumviering.
Maar gedurende mijn 12,5 jarig priesterschap heb ik gelukkig vele mooie en goede momenten
gekend en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb dit jubileum mogen ervaren als een heel mooi
en kostbaar moment en ook als een mooi en kostbaar geschenk. Ook tijdens deze viering heb ik me
gerealiseerd dat in het priesterschap, door de ontmoetingen die je met zo vele mensen mag hebben,
het hele leven je passeert, van de wieg tot het graf en alles er tussen in, soms zelfs op één
dag. Vreugde en verdriet, het ligt ontzettend dicht bij elkaar. Ook in deze jubileumviering werd dit
voelbaar, toen we vlak voor de viering stil stonden bij het overlijden van onze collega, diaken Ton
Ruiter.

Dankbaar ben ik voor al die mensen die gelukkig ook laten zien dat er aan mij wordt gedacht, die
met me meeleven en zo af en toe dit ook laten merken: op die momenten besef je dat God ook niet
ver weg is. Dat ook Hij zo nu en dan toch even de zon in mijn leven laat opgaan.

Hartelijke groet,

Pastoor Hans Hermens

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *