“Verdraagzaam zijn”

“Verdraagzaam zijn”

Een artikel in de reeks: ‘De zeven geestelijke werken van barmhartigheid’
Verdraagzaam zijn – door pastoraal werker Marga klein Overmeen

Als kind leerde ik thuis en op school dat bescheidenheid en nederigheid belangrijke deugden zijn die zeer
zeker als positief werden beoordeeld: je diende zo af en toe ook
de minste te willen zijn.
Mijn kinderen leerden vooral iets anders: assertiviteit, zelfredzaamheid en weerbaarheid zijn de dingen die er vooral toe doen.
Met deze eigenschappen kom je verder in de wereld!
Ik vertaal dat altijd als “nooit haantje-de-achterste willen zijn”.
In onze hedendaagse maatschappij zien we dat veelvuldig terug.
Daar wordt ons getoond hoe we deze hedendaagse ‘deugden’ in moeten zetten, met als doel om maar nooit de verliezer te hoeven zijn. En daar gaan we ver in..
In politieke debatten wordt soms heel vilein gereageerd op de tegenstander.
Blijkbaar wordt er niet voor terug gedeinsd om een ander af te branden, het liefst via een pijnlijke en beledigende tweet.

Iemand beledigen dient vaak tot doel hem of haar te verwonden, te verzwakken. Want alleen door de ander te verzwakken kun je domineren over hem. Kun je winnaar zijn.
Het is het recht van de sterkste, en dat lijkt een overblijfsel te zijn van onze primitieve afkomst. Eten of gegeten worden, zo lijkt het.
Een oud Arabisch spreekwoord zegt:
“beledigingen moeten in het zand worden geschreven, complimenten in steen gebeiteld”.
Wij weten allemaal wel uit ondervinding hoe beledigingen kunnen kwetsen, pijn kunnen doen. Maar wellicht kennen we ook de andere kant: wanneer wij anderen ‘eens flink op hun nummer zetten’ kan ons dat een gevoel van euforie geven.

Wat zegt het christendom hierover?
Wanneer een mens beledigd wordt, pijnlijk geraakt wordt, dan wordt zijn of haar kracht daardoor ontnomen. Beledigingen slaan een pijnlijke, open wond. Toch is er genezing mogelijk van die wond, namelijk: vergeving schenken aan diegene die jou heeft beledigd.
Wanneer je dat probeert, en deze kunst leert te beheersen, maak je jezelf én de belediger, de dader, vrij! Want ook voor de dader is die belediging misschien een last die hij met zich meedraagt. Op deze wijze, door de ander van harte te vergeven, ben je echt verdraagzaam.
Dat is werk maken van barmHARTigheid!

Het eindoordeel zullen we aan God moeten overlaten.
Het ultieme voorbeeld van vergeven gaf Christus ons zelf toen Hij aan het kruis genageld was en ze Hem bespotten: “Heer, vergeef het hen, zij weten niet wat ze doen”. En in Lc.6,29 lezen we: ‘indien men u op uw rechterwang slaat, bied dan ook uw linkerwang aan’.
Maar ook voor de ‘dader’ heeft het christendom een boodschap: ‘de zon mag over uw boosheid niet ondergaan’ (Ef.4,26b) wat zoveel betekent als: blijf niet hangen in dit slechte gedrag, doe het morgen beter.

Vergeven en verdragen verandert het verleden niet, maar geven zicht op een nieuwe toekomst. Verdraagzaamheid is een eigenschap die mensen uiteindelijk gelukkiger maakt!

Heer, maak mij een instrument van Uw Liefde:
Laat mij vergeving schenken waar mensen elkaar pijn doen;
Geloof brengen waar twijfel is.
Hoop waar wanhoop is
en Liefde daar waar haat is.
Want als we geven, ontvangen we.
En als we vergeving schenken
ontvangen we vergeving.

Pastoraal werker Marga klein Overmeen

Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *