Ziekenzalving

Over het sacrament

Wil je de Ziekenzalving / het sacrament van de zieken ontvangen of iemand anders het laten ontvangen?

Wil je zelf graag de Ziekenzalving ofwel het sacrament van de zieken ontvangen of ken je iemand in je omgeving die het graag zou willen ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van de geloofsgemeenschap waar je woont voor meer informatie. Je kunt hiervoor de gegevens vinden onder: “parochie” en dan verder te kijken onder: “geloofsgemeenschappen“. Daar zijn alle geloofsgemeenschappen op alfabetische volgorde te vinden. Zij zullen dan hun best doen om een beschikbare priester te vinden om het sacrament toe te dienen.

Ziekenzegen

In het geval dat er geen priester beschikbaar is, is het mogelijk dat een diaken of pastoraal werker de ziekenzegen geeft. Er wordt dan samen met de zieke en overige aanwezigen gebeden om zegen en bijstand van God. De ziekenzegen is geen sacrament.