Biecht / Gods barmhartigheid


Je legt aan God voor wat scheiding brengt tussen jou en Hem
en Hij neemt het van je weg
en herstelt jouw verbond met Hem.

Het sacrament van de Biecht is misschien wel het sacrament waar de grootste misvattingen van allemaal over bestaan. Zo denken veel mensen dat het ná het Tweede Vaticaans Concilie in het midden van de vorige eeuw is afgeschaft. 

Het is tevens een sacrament waar veel mensen moeite mee hebben, m.n. diegenen die in hun jongere jaren wekelijks moésten biechten. Voor velen van hen was de biecht niet iets bevrijdends, maar iets waar ze tegenop zagen en het liefst met een grote boog om heen liepen.

En toch, hoewel het misschien zwaar klinkt als Jezus zegt: “Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’” (Joh.20,23). Toch is de Biecht misschien wel het meest heilzame sacrament dat er is. 

De Biecht kent ook andere namen: het “Sacrament van Boete en Verzoening”, waardoor de nadruk meer gelegd wordt op het boete doen en het verzoenen ervan en ermee. “Boeten”, is ook iets wat men met visnetten doet, als in de zin van: de netten “boeten” oftewel: ze repareren. 

Een andere naam voor de Biecht, is ook wel het “Sacrament van Gods Barmhartigheid”. Hierbij zouden we kunnen denken aan het verhaal uit het Lucasevangelie van de “Verloren Zoon en de Barmhartige Vader”. Een parabel die Jezus vertelt en waar niet de fouten of misstappen van de beide zoons centraal staan, maar de liefde van hun vader voor hen. Klik hier om dit verhaal te lezen op RKBijbel.nl.   

Wilt u zelf graag het sacrament van Gods Barmhartigheid ontvangen of met een priester een persoonlijk gesprek voeren? Neem dan contact op met pastoor Monnikhof of parochievicaris Rutgers (voor gegevens zie: Parochie > Pastoraal Team).