Doopsel


Door het ontvangen van het Doopsel

wordt diegene die het ontvangt,
kind van God.


Het Doopsel is wat we in onze Rooms-Katholieke Kerk het eerste initiatie-sacrament noemen, oftewel: de eerste stap om een katholiek christen te worden. 

Initiatie, klinkt in onze tijd en cultuur als een wat vreemd concept. Het is een woord dat we niet dagelijks tegenkomen, maar wat in allerlei situaties nog zien gebeuren. Want iedereen die deel wil uitmaken van een bepaalde groep, moet een bepaalde rite ondergaan, om deel uit te mogen maken van die ene groep. Christen worden is daarin geen uitzondering.

Want aan het einde van het evangelie volgens  Mattheüs kunnen we al de opdracht van Jezus hiervoor lezen: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat ik u bevolen heb.” (Mt. 28,19-20)

Zoals we in het evangeliefragment hierboven lezen is het de Heer zelf die bevestigt dat het Doopsel noodzakelijk is voor het heil. Tevens heeft de Kerk altijd de vaste overtuiging gehad dat zij, die omwille van het geloof de dood ondergaan zonder het Doopsel ontvangen te hebben, gedoopt worden door hun dood voor en met Christus. Dit doopsel van bloed levert evenals het doopsel van begeerte de vruchten van het Doopsel op zonder evenwel Sacrament te zijn. (Vgl. Cathechismus van de Katholieke Kerk nrs. 1257/1258)

Wilt u uw kind laten dopen of wilt u zelf graag worden opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk? Neemt u dan gerust contact op met de geloofsgemeenschap waar u woont en zij kunnen u dan verder helpen.