Eucharistie

 

De Bron en het hoogtepunt van het christelijk leven: 
Het delen van brood en wijn, 
lichaam en bloed van Jezus Christus.


De Eucharistie is wat we in onze Rooms-Katholieke Kerk het tweede initiatie-sacrament noemen, oftewel: de tweede stap in het traject om een katholiek christen te worden. Het woord “Eucharistie” komt van het Griekse woord “εὐχαριστέω” wat “Dankzeggen” betekend.

Het vieren van de Eucharistie gaat helemaal terug tot op Jezus zelf, die op de avond voor Zijn lijden en sterven, samen met Zijn 12 apostelen en beste vrienden het z.g. Laatste Avondmaal vierde. De evangelist Lucas schrijft hierover in zijn evangelie: “Toen de tijd aangebroken was, ging Hij met de apostelen aan tafel aanliggen. Hij sprak nu tot hen: ‘Vurig heb ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. […]’ Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: ‘Neemt die beker en deelt hem samen. […]’ Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.’ Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten. ” (Lc.22,14-20)

De Eucharistie is “de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven”. “De overige Sacramenten, evenals alle kerkelijke ambten en apostolaatwerken, hangen samen met de heilige Eucharistie en zijn erop gericht. Want in de heilige Eucharistie ligt heel het geestelijk goed van de Kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons paaslam”. (Vgl. Catechismus van de Katholieke Kerk, 1324)

Wilt u uw kind laten deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie of wilt u zelf graag worden opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk? Neemt u dan gerust contact op met de geloofsgemeenschap waar u woont en zij kunnen u dan verder helpen.