Huwelijk


Een eeuwige verbintenis tussen man en vrouw,
gesloten ten overstaan van God en de Kerk.

Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen van en opvoeden van kinderen, is de Christus onze Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid van sacrament. (Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 1601)

In de gehele Bijbel komen we dit verbond tussen man en vrouw al tegen. Zo lezen we al helemaal aan het begin in het boek Genesis over de schepping van de mens: “En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen (Gen.1,27).”. De mens is dus vanaf het allereerste begin, bedoeld om in gemeenschap te leven met een ander mens, verbonden met elkaar, dus: samen. Maar ook verder in de Bijbel, in het Nieuwe Testament komen we het huwelijk tegen: “Het huwelijk is iets kostbaars; laten we het allen in ere houden en de trouw respecteren (Hebr.13,4).”.

In onze postmoderne tijd horen we vaak dat het huwelijk toch “allang achterhaald is”. Maar hoe zouden we een dergelijke opmerking serieus kunnen nemen, als we in ogenschouw nemen wat het huwelijk daadwerkelijk is, namelijk een geschenk van God. Een geheel eigen roeping gericht tot twee personen, om samen te komen en om van twee levens, één gedeeld leven te maken in verbondenheid met God.

Willen u en uw partner graag trouwen voor de Rooms-Katholieke Kerk? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de geloofsgemeenschap waar u woont en zij kunnen u dan verder helpen.