Nieuwsarchief

Dag van het Jodendom – 17 januari 2021

´De Dag van het Jodendom?´ Voor veel katholieken komt het misschien als een verrassing, maar de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kent sinds 2008 een Dag van het Jodendom. Elke 17e januari staan we uitdrukkelijk stil bij onze bijzondere relatie met het jodendom. Zowel het christendom als het huidige jodendom hebben

Lees verder »

Regiofoon uit de tijd

Misschien nooit van gehoord, maar gedurende meer dan twintig jaar heeft de regiofoon dienst gedaan, vóór en tijdens het parochieverband en ook na de fusie van onze elf parochies tot de Emmanuelparochie. De regiofoon was een klein, maar onverwoestbaar Nokia mobieltje dat van hand tot hand ging en voor de

Lees verder »

Collecte Jongerenwerk

Beste mensen, hierbij een aanbeveling voor de jaarlijkse landelijke jongerencollecte die het komende weekend van 21 en 22 november zal worden gehouden. Deze collecte is vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen

Lees verder »

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast – update

Beste mensen, om verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot het eind van dit jaar geannuleerd. In januari 2021 zal bekeken worden of en hoe de activiteiten weer kunnen worden opgestart. We houden U via deze website op de hoogte.

Lees verder »

MEDEDELING VOORZORGEN TEGEN CORONA

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen. Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogamma Emmanuelparochie

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie De tweede uitgave van ‘Inzicht & Uitzicht” hebt u al ontvangen. Gidion van Tongeren, Helga Baars en pastor Noordink hebben een zeer gevarieerd programma samengesteld. Wegens te weinig inschrijvingen zijn een aantal activiteiten afgelast. In oktober zijn de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie

Lees verder »

Communievieringen

Op 21 september hebben wij als pastoraal team van ons Aartsbisdom bericht gekregen, dat diakens en pastoraal werkers weer woord- en communievieringen kunnen leiden. Als pastoraal team hebben wij daarom besloten, dat met ingang van het weekend van 3 en 4 oktober aanstaande, tijdens gebedsvieringen onder leiding van een pastoraal

Lees verder »

Wij zoeken nieuwe leden voor ons parochiebestuur!

Bestuursleden gezocht Beste parochianen, Op dinsdag 15 september hebben we als parochiebestuur, pastoraal team en leden van de locatieraden onze verlate voorjaarsbijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, werd het een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering. In onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de brouwerij’! We hebben U

Lees verder »

Oogstdank feest Slagharen

In het weekend van 26 en 27 september is de kerk weer prachtig versierd ivm het jaarlijkse Oogstdankfeest. De bloemengroep is al weer druk bezig met de voorbereiding hiervoor, door producten, die van het land komen, te verzamelen en te verwerken in de versieringen. Ook is er een expositie van

Lees verder »

Hervatten communie uitreiken op locatie

In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande. De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring wilden opdoen met de toepassing van de voorzorgen

Lees verder »

Gebed en financiële steun voor Beiroet

Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï roepen op tot hulp   Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon

Lees verder »

Gerard Noordink veertig jaar werkzaam in het pastoraat

Komende zaterdag, 1 augustus, is het precies veertig jaar geleden dat pastor Gerard Noordink begon aan zijn eerste functie in het pastoraat. Vanwege de vakantietijd, zullen we op deze dag op bescheiden wijze aandacht besteden aan dit jubileum. Op zondagmorgen 27 september aanstaande zal in een eucharistieviering in de RK

Lees verder »

Geestelijke Communie

Veel katholieken (vrouwen en mannen) missen het, ja lijden er zelfs onder, dat zij op grond van de huidige noodzakelijke beperkingen het sacrament van de communie niet kunnen ontvangen. In een dergelijke situatie raakten en raken altijd weer mensen, ook onder verschillende andere omstandigheden. Ziekte, kwetsbaarheid in ouderdom, en andere

Lees verder »

Communiqué 14 juli 2020

Inleiding Op vrijdag 10 juli jl. zijn er een aangepast protocol verschenen van onze Bisschoppen met betrekking tot het kerkelijk leven op anderhalve meter. Dit protocol zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit nieuwe protocol van onze Bisschoppen houdt op enkele punten een verruiming in van de bestaande

Lees verder »

Een dankbaar mens

Het is zaterdagmiddag en terugkijkend op de voorbije week, is er ontzettend veel gebeurd. Zo heb ik afgelopen zondag afscheid genomen van u, jou, jullie als pastor in de Emmanuelparochie, heb ik ’s maandags nog wat laatste dingen ingepakt, ben ik dinsdagochtend verhuist en door een handjevol parochianen op De

Lees verder »

Presentatieviering Johan Rutgers in Leusden

Op vrijdagavond 3 juli vindt in Leusden de presentatieviering plaats van pastor Johan Rutgers. U kunt deze viering online bekijken. Dit kan via www.kerkomroep.nl (kies dan de plaats LEUSDEN en onderaan vindt U vervolgens de St. Jozefkerk.) Ook kunt U de viering naderhand bekijken via YouTube: Ga naar: www.youtube.com Type

Lees verder »

Dank U wel !

Aangezien de wekelijkse collecte gedurende lange tijd niet gehouden kon worden en dat ook opgegeven intenties dan worden doorgeschoven naar betere tijden, zag menig financieel beheerder onze cijfers steeds verder ‘in het rood’ duiken.. Daarom heb ik, namens ons parochiebestuur en het pastoraal team, een tijdje geleden een oproep gedaan

Lees verder »

Brief aan parochianen m.b.t. hervatting publieke vieringen

Ommen, 29 mei 2020 Aan de parochianen van de Emmanuelparochie Beste parochianen, Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en

Lees verder »

Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in

Lees verder »

Misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’ beschikbaar

17 mei 2020 De Nederlandse vertaling van het misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’ met de betreffende lezingen werd op 15 mei 2020 goedgekeurd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Zowel van het misformulier als van de erbij behorende eigen lezingen stelt de

Lees verder »

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Ommen, 15 mei 2020 Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en

Lees verder »