Vormsel


Voltooiing en bezegeling van je doopsel
waarbij je de kracht van de Heilige
Geest ontvangt.


Het Vormsel is wat we in onze Rooms-Katholieke Kerk het derde initiatie-sacrament noemen, het is om het zo te zeggen, de derde en laatste stap om een katholiek christen te worden. 

In de Bijbel komen we de Heilige Geest op verschillende momenten en onder meerdere gedaantes tegen. In Genesis is het de Geest van God die over de wateren zweeft, in de evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas verschijnt de Geest ten tonele als een duif en tijdens Pinksteren in het boek Handelingen zien we de Geest als tongen van vuur. 

Maar dat de Heilige Geest een gave van God is, lezen we in het Johannesevangelie, waar het Jezus zelf is die Hem ons schenkt: “In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’ Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’” (Joh.20,19-23) 

Wilt u uw kind laten deelnemen aan de voorbereiding op Heilig Vormsel of wilt u zelf graag worden opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk? Neemt u dan gerust contact op met de geloofsgemeenschap waar u woont en zij kunnen u dan verder helpen.