Hardenberg

Bericht uit de locatieraad

Beste mede-parochianen,

Sinds 1 juni worden er in onze kerkzaal weer vieringen gehouden. Het gaat goed, iedereen houdt zich aan de Corona-maatregelen en het is fijn om zo weer samen te kunnen komen.

Het uitreiken van de communie is bij ons nog niet aan de orde, alle maatregelen daarvoor zijn al wel getroffen. Afgelopen zondag heeft onze pastor André Monninkhof duidelijk uitgelegd waarom er op dit moment alleen in Ommen de H.Communie wordt uitgereikt. We wachten rustig af.

Wat er al wel kan worden losgelaten is het telefonisch reserveren. A.s. donderdag zal er nog wel iemand bereikbaar zijn. Maandag 10 augustus vergaderen we als LR weer voor de eerste keer fysiek en dan zullen we verder bespreken hoe we verder gaan. Tijdens het reserveren was er ook de mogelijkheid tot het opgeven van misintenties, daar dat nog niet in het schrift op zondagmorgen mag.

Zonder reserveren bent u dus weer van harte welkom in de kerk, wel moet u nog geregistreerd worden, naam en tel.nummer. Op dit moment komen er ca. 20-27 mensen in de kerk en we hebben plaats voor 36 personen. Komen er meer mensen, dan moeten we u teleur gaan stellen, meer mensen mogen we niet toelaten. Het aantal van 36  wordt misschien nog iets minder op het moment dat de H.Communie weer uitgereikt mag worden, omdat we dan onze looplijnen moeten aanpassen.

 

Op 23 augustus zou er een gezamenlijke viering + processie in De Belte plaats vinden ivm Sacramentsdag, waardoor er geen viering in onze kerk zou zijn. Helaas is dit afgezegd en is er geregeld dat Pastor Butti bij ons voorgaat, dus wel een viering om 11u in onze eigenkerk.

 

Tot slot wil ik u het volgende bericht niet onthouden:

 

Zaterdag, 1 augustus, was het exact 40 jaar geleden, dat onze pastor Gerard Noordink begon aan zijn eerste pastorale functie.

Vanwege de vakantietijd is op deze dag op bescheiden wijze stil gestaan bij dit jubileum.

 

Op zondagmorgen 27 september aanstaande zal er – binnen de mogelijkheden, die de voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus ons op dat moment zullen laten – uitgebreid aandacht worden besteed aan dit ambtsjubileum in een eucharistieviering in de RK Kerk “Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino. Over de verdere invulling hiervan, zult U als locaties binnen onze Emmanuelparochie, nog nader bericht ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

                                                  Pastoor André Monninkhof

 

 

Het volledige persbericht staat als nieuwsbericht op deze website

 

Dat was het weer voor deze keer, mocht u mensen spreken die geen mail kunnen ontvangen breng ze dan op de hoogte van het bovenstaande. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Mochten er weer veranderingen zijn, dan proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via de mail en de website.

 

Ik wens u alle goeds, met vriendelijke groet

José Terhorst

 

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mij altijd persoonlijk benaderen.