Hardenberg

Vier reden waarom je nooit de moed hoeft te verliezen in moeilijke tijden

Hoe kunnen we vreugde krijgen in moeilijke tijden? Wat maakt het mogelijk om het geloof te bewaren wanneer we beproevingen meemaken die moeilijk zijn om te dragen? Het zijn deze bemoedigende beloften die alleen in Gods Woord gevonden kunnen worden die ons moed geven en ons geloof versterken. Als we werkelijk deze Bijbelteksten geloven, zullen we altijd kracht hebben in moeilijke tijden, en onze hoop zal nooit beschaamd worden.

-“Weest sterk en moedig, weest niet bang en siddert niet voor hen, want de Heer, uw God, trekt zelf met u mee; Hij geeft u niet prijs;   Hij laat u niet in de steek.” Deuteronomium 31:6

-“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1:6

-“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Mattheüs 28:20

-“Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.” Hebreeën 4:14-16

Gods Woord is als balsem voor een hart dat worstelt tijdens een beproeving. Het lezen van Gods Woord en geloven dat de beloften voor jou zijn, dat God een persoonlijke liefde voor jou heeft, en een persoonlijke interesse erin heeft dat het jou goed gaat en dat Hij je door alle moeilijke tijden heen helpt, door iedere situatie, geeft de grootst mogelijke troost. Deze Bijbelteksten zijn als een reddingslijn om je aan vast te klampen in een stormachtige zee, zodat je blijft drijven. Ze zijn als een vuurtoren in de verte en laten je zien dat veiligheid en verlossing nabij zijn.

De genade van God is genoeg voor iedereen, zodat geen storm ons kan breken. We zijn veilig in Zijn handen en we kunnen door elke storm heenkomen, door al onze beproevingen, met een versterkt geloof, en niet het tegenovergestelde.

We kunnen onze ogen verheffen boven de situatie en de moeilijke tijden, en naar boven kijken. Onze hoop is eeuwig.

Pastor Hans de Vries