Hardenberg

Kerkblad

kerkblad voorblad

lees alles in ons

Kerkblad

Herfst 2020

De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en de herfst komt eraan. In dit het herfstnummer van onze geloofsgemeenschap St. Stephanus vindt u weer de roosters van de vieringen, pastoralia, e.d. Ook worden er weer filmvoorstellingen georganiseerd en vindt u informatie over het oogstdankfeest in Slagharen. Veel leesplezier!

Zomer 2020

Door de corona, konden er helaas geen vieringen plaatsvinden. Gelukkig is dit, zij het enigszins aangepast, wel weer mogelijk vanaf zondag 5 juli a.s. Er zijn wel regels/protocollen aan verbonden, die u in dit boekje kunt lezen. Houd u zich hier wel aan, want zo kunnen we doorgaan met de vieringen. Helaas gaan we afscheid nemen van pastor Johan Rutgers. Over de afscheidsviering leest u eveneens in het boekje. We wensen u alle goeds, veel gezondheid en weer veel leesplezier toe.

Pasen 2020

In verband met de coronacrisis is dit kerkblad alleen digitaal uitgebracht, er wordt dus geen papieren kerkblad bezorgd. Nu alle vieringen en andere activiteiten tot nader order afgelast zijn, heeft de parochie het mogelijk gemaakt vieringen vanuit de St. Brigittakerk in Ommen live uit te zenden. In dit kerkblad vindt u in het artikel "Online vieringen" hier meer informatie over.

40-Dagentijd 2020

In deze uitgave vindt u onder andere de roostervieringen en twee pastoralia’s en een hartelijke dankjewel van onze nieuwe pastor Hans de Vries. Tevens de nieuwjaarstoespraak van 5 januari jl.

Kerst 2019

Dit laatste nummer van 2019 staat weer boordevol informatie. Let u alstublieft goed op alle aanvangstijden van verschillende vieringen. Speciale aandacht ook voor de (kerst) viering op 24 december voor de kleine kinderen en grote mensen.

Herfst 2019

In dit herfstboekje kunt u o.a. weer een aantal pastoralia lezen en de verslagen van de bestuursvergaderingen. Tevens een bedankje namens pastor Wenker in verband met zijn Gouden Priesterjubileum. Ook een verslag de Emmanuelwandeling in Hardenberg

Zomer 2019

Hierin vindt u onder andere weer een verslag van de raadsvergadering, een uitnodiging van pastor Wenker (50 jaar priester) 29 juni a.s. en een uitnodiging voor de Emmanuëlwandeltocht in september en nog veel meer.

Pasen 2019

Themanummer met alle vieringen rondom de Pasen.

Kerst 2018

Hierin alle vieringen rondom de Kerst.

Herfst 2018

Met o.a. het afscheid van Pastoor Hermens en de kennismaking met pastoor Monninkhof.

Zomer 2018

Met o.a. een verslag van Veronique Reimer over de zevende Emmanuel wandeltocht.

Pasen 2018

Themanummer waarin alle vieringen rondom Pasen vermeld staan.

40-dagen tijd 2018

Met speciaal aandacht voor de filmavond.