Hardenberg

Nieuwsarchief

Kerkblad Zomer 2020

Door de corona konden er helaas geen vieringen plaats vinden. Gelukkig is dit, zij het enigszins aangepast, wel weer mogelijk m.i.v.  zondag 5 juli a.s. Er zijn wel regels / protocollen aan verbonden, in het nieuwe kerkblad kunt u hier alles over lezen. Helaas gaan we afscheid nemen van pastor

Lees verder »

Emmanuelparochie komt op TV

Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievieringen, die op zondagmorgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv zender. Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver zijn’, kan dit goed uitkomen. Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de

Lees verder »

Brief aan parochianen m.b.t. hervatting publieke vieringen

Ommen, 29 mei 2020 Aan de parochianen van de Emmanuelparochie Beste parochianen, Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en

Lees verder »

Pinksteren

Pinksteren ‘Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in banden´ Op de veertigste dag na Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Handelingen vertelt dat de leerlingen allen op

Lees verder »

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Ommen, 15 mei 2020 Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en

Lees verder »

Vrede – Vrijheid – Hoop

In deze periode staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Samen met de herinnering aan Pasen en het vooruitzicht naar Pinksteren is dat een groot feest. Maar  toch ook anders, want elkaar opzoeken en gezamenlijk vieren kan nu niet. Toch kunnen we vrede en vrijheid vieren en doorgeven. Daarmee kunnen we

Lees verder »

Kerkblad Pasen 2020 is gemaild en staat op deze website

In verband met de coronacrisis wordt nu geen papieren kerkblad bezorgd. Het digitale kerkblad Pasen 2020 is verzonden aan de binnen onze geloofsgemeenschap bekende e-mailadressen Klik hier voor het kerkblad Pasen. Dit kerkblad staat ook op deze website, zie onder aan deze pagina of kies het menu Kerkblad. Nu alle

Lees verder »

Nieuw communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s. Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen

Lees verder »

BERICHT UIT DE LOCATIERAAD

In verband met het Coronavirus zijn alle vieringen en andere activiteiten tot nader order afgelast. Dit betekent ook dat de vieringen in de Goede Week en met Pasen dit jaar afgelast zijn. Mijn nieuwjaarstoespraak ben ik geëindigd met de woorden Wij zijn SAMEN KERK in Hardenberg. En dat proberen we

Lees verder »

Parochiële Eucharistieviering Online

Beste medeparochianen, In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie. Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten

Lees verder »

Nederlandse bisschoppenconferentie neemt verdere maatregelen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben

Lees verder »

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en bestuur hebben wij daarom overleg gehad en

Lees verder »

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. De

Lees verder »

Maatregel Nederlandse Bisschoppen vanwege het Coronavirus

In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in

Lees verder »

Bezinningsdag 2020

Bezinningsdag 2020 Zaterdag 11 januari, 9 uur ’s ochtends. Bij onze Stephanuskerk heeft zich een gemêleerd gezelschap verzameld: 2 dames uit het AZC, 5 Poco à Poco-leden, 2 leden van het Stephanuskoor en nog een aantal trouwe en iets minder trouwe kerkgangers. Wij van de organisatie zijn blij met deze

Lees verder »

Actie Kerkbalans 2020

Van 18 januari tot 1 februari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken een actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn. Waar parochianen elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken Geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de

Lees verder »

Filmavond zondag 2 februari, aanvang 19:00 uur

Op zondagavond 2 februari 2020 gaat de locatieraad voor de 9e keer een filmavond organiseren in onze kerk, aanvang 19.00 uur. U bent allen uitgenodigd voor deze gezellige avond, waarop een kopje koffie en/of thee uiteraard niet zal ontbreken. De film die wij op 2 februari laten zien, heet “

Lees verder »

Nieuwjaarsreceptie zondag 5 januari 2020

U wordt  van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2020, na afloop van de viering waarin pastoor Monninkhof voorgaat en waarbij beide koren zingen. We hopen dat we velen persoonlijk een gezond en voorspoedig 2020 zullen kunnen wensen.

Lees verder »

Vieringen rond de kerstperiode

Kerstavond 24 dec. om 18.30 uur                Kinderkerstviering met José en Jos Kerstavond 24 dec. om 21.00 uur                Nachtmis met pastor klein Overmeen            Koor: Stephanuskoor Eerste Kerstdag 25 dec. om 11.00 uur 

Lees verder »

Kerstviering voor kinderen: Kerstavond om 18:30 uur

Hier volgt een speciaal bericht voor alle kinderen, voor hun mama’s en papa’s, voor hun oma’s en opa’s, voor hun vriendjes en vriendinnetjes:  Kerstviering kinderen:          Kerstavond om 18:30 uur Al vele, vele jaren wordt op Kerstavond een kinderkerstviering gehouden. Het aloude Kerstverhaal wordt verteld aan de hand van hele mooie

Lees verder »

Kerstmarkt 2019

€ 5.700,- door kerstmarkt voor 200-jarig St. Vitus. Door inzet van alle vrijwilligers is de kerstmarkt 2019 een geweldig succes geworden. De combinatie van tent, kerk en kraampjes zorgde voor een gezellige sfeer met veel aanloop. Ook in de kerk was het een gezellig samenzijn, waarbij de koren volop belangstelling

Lees verder »