Al sinds 1770

Omzien naar allen

Kerkstraat 16, 7722 LR Hoonhorst

Welkom!

Op deze site vindt u informatie over datgene wat er in onze locatie gebeurt en wie daar zorg voor dragen. Tevens kunt u lezen over haar geschiedenis. De oorsprong en de hoeksteen van onze geloofsgemeenschap is Jezus Christus, onze Heer. Zijn Geest brengt ons bijeen en spoort ons aan te leven in dienst aan God en aan elkaar.

God willen wij dienen door de liturgie, door de catechese en door de liefde en de zorg voor onze medemens. Velen dragen bij aan de verdieping van ons geloof en aan de opbouw van onze parochie door gebed , zang en inzet. Geïnspireerd door hun geloof zijn velen ook betrokken bij mensen die hulp en aandacht nodig hebben, dichtbij en ver weg.

Wij hopen dat wij als locatie voor elkaar – en samen voor anderen in ons dorp – een steun en stimulans mogen zijn, in het vertrouwen dat God ons nabij is. Wij spreken tevens de wens uit, dat u met ons er toe wilt bijdragen dat onze geloofsgemeenschap zo levendig blijft als zij nu is.

Laatste nieuws

Wil je meer weten over het geloof, zit je met iets en wil je dat bespreken?

Ga in gesprek met pastor Rutgers