Boerderijviering 21 oktober

Op zondag 21 oktober houden we een bijzondere kerkviering in het teken van het platteland en de kerk.  Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Langenkamp Vennenbergweg 10 te Dalfsen. De boerderij-viering heeft als thema “met hart, hoofd en handen”. De landbouw moet zich voortdurend aanpassen aan de wat de markt en maatschappij vraagt. Om op verantwoorde wijze gezond en goedkoop voedsel te produceren. Dat vraagt inzet van hart, hoofd en handen. De viering begint om 10.00 uur met koffie. De werkgroep Kerk in Platteland organiseert deze viering, die geleid wordt door Pastoraal Werker Marga klein Overmeen. Na de viering is er gelegenheid om de boerderij van de familie Langenkamp te bezichtigen. De koeien worden in een vrijloopstal gehouden, hierin kunnen zij vrij rondlopen, voor dierwelzijn een ideale situatie. De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.