Hoonhorst

Nieuwsarchief

Emmanuelparochie komt op TV

Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievieringen, die op zondagmorgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv zender. Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver zijn’, kan dit goed uitkomen. Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de

Lees verder »

Brief aan parochianen m.b.t. hervatting publieke vieringen

Ommen, 29 mei 2020 Aan de parochianen van de Emmanuelparochie Beste parochianen, Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en

Lees verder »

Pinksteren

Pinksteren ‘Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in banden´ Op de veertigste dag na Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Handelingen vertelt dat de leerlingen allen op

Lees verder »

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Ommen, 15 mei 2020 Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en

Lees verder »

Vrede – Vrijheid – Hoop

In deze periode staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Samen met de herinnering aan Pasen en het vooruitzicht naar Pinksteren is dat een groot feest. Maar  toch ook anders, want elkaar opzoeken en gezamenlijk vieren kan nu niet. Toch kunnen we vrede en vrijheid vieren en doorgeven. Daarmee kunnen we

Lees verder »

Twee lintjes in Hoonhorst

Op vrijdag 24 april 2020 hebben Marja Rienties en Tonnie Veltmaat beiden een lintje ontvangen en zijn nu beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens de gehele geloofsgemeenschap Hoonhorst van harte gefeliciteerd!

Lees verder »

Nieuw communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s. Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen

Lees verder »

Parochiële Eucharistieviering Online

Beste medeparochianen, In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie. Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten

Lees verder »

Nederlandse bisschoppenconferentie neemt verdere maatregelen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben

Lees verder »

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en bestuur hebben wij daarom overleg gehad en

Lees verder »

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. De

Lees verder »

Vastenwandeling verplaatst naar 19 april!

De Vastenwandeling die zou plaatsvinden op 15 maart wordt in verband met de maatregelen vanwege het corona-virus verplaatst naar 19 april as. Op die dag vindt namelijk ook de Emmanuelwandeling plaats die twee keer per jaar wordt georganiseerd in de parochie. Zet het alvast in uw agenda, meer informatie volgt

Lees verder »

Kerkuilen Deel 2

In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar kerk in Hoonhorst. De Beginjaren Voor zover dit kan worden achterhaald stond de eerste “boerenschuurkerk” op een deel van het grondgebied van de huidige kerk. De Tibbensteeg liep destijds vanaf

Lees verder »

Kerkuilen – Deel 1

In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar kerk in Hoonhorst. In de geschiedenis van Hoonhorst neemt 1770 als stichtingsjaar van de eerste kerk een belangrijke plaats in. Hoe was het voor die tijd voor de katholieken in

Lees verder »

Palmpasenoptocht 5 april

Alle kinderen van de basisschool zijn met Palmpasen van harte uitgenodigd om mee te lopen in de Palmpasenprocessie in de kerk. De viering is op zondag 5 april om 9.00 uur en we verzamelen ’s ochtends vanaf 8.45 uur onder de luifel bij de kerk. In de kerk worden de

Lees verder »

Maatregel Nederlandse Bisschoppen vanwege het Coronavirus

In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in

Lees verder »

Kerkuilen van de Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 – 2020

Deel 1. In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar kerk in Hoonhorst. In de geschiedenis van Hoonhorst neemt 1770 als stichtingsjaar van de eerste kerk een belangrijke plaats in. Hoe was het voor die tijd voor de

Lees verder »

Kerstmarkt 2019

€ 5.700,- door kerstmarkt voor 200-jarig St. Vitus. Door inzet van alle vrijwilligers is de kerstmarkt 2019 een geweldig succes geworden. De combinatie van tent, kerk en kraampjes zorgde voor een gezellige sfeer met veel aanloop. Ook in de kerk was het een gezellig samenzijn, waarbij de koren volop belangstelling

Lees verder »

Oproep deelnemers Levende kerststal Moonlight shopping

Het is weer zover de levende kerststal komt er weer aan! Ik heb jullie adressen verzameld van voorgaande jaren of andere kerkactiviteiten om zoveel mogelijk mensen via deze weg te bereiken. Vrijdag 13 december staan we weer op de kerstmarkt van 18.00 tot 21.00. We zijn op zoek naar: * herders, * wijzen,

Lees verder »

Uitnodiging kerstconcert

Pro Musica en Reflection uit Heino geven een kerstconcert met samenzang. Dit concert wordt ondersteund door verschillende musici waaronder drum, piano en orgel, met een verrassend muzikaal intermezzo op harp. Onder leiding van Magdalena Jarczyk beloofd dit een mooie avond te worden. U bent allen van harte welkom op zondag 22

Lees verder »

Adventactie MOV Hoonhorst 2019

Van 30 nov t/m 22 december wordt onze jaarlijkse adventsactie gehouden. De advent is begonnen graag vragen we uw aandacht voor ons project. Hulp aan Venezolaanse kinderen in Peru. Op de thema tafel vindt u de nodige informatie van ons project. Ook liggen er kerstkaarten 5 stuks voor 3 euro dit kan u

Lees verder »

Kerstconcert 15 december 2019

Op zondagmiddag 15 december vindt het jaarlijkse kerstconcert plaats in de kerk te Slagharen. Deze keer met medewerking van de koren: Cornel o.l.v. Anielka Zak en Niels Schlepers; Poco a Poco o.l.v. Anielka Zak en Jos Jorgensen; Pop en Rock koor o.l.v. Monique Lamberink en Niels Schlepers. De aanvang is

Lees verder »

CATHOLICISM – Verken de Kerk

CATHOLICISM – Verken de Kerk Heb je je altijd al afgevraagd wat we nu precies geloven in de Rooms-Katholieke Kerk? Wil je weten welke plaats Maria heeft in het geloofsleven, wie Jezus is en meer te weten komen over het gebed, de liturgie en het eeuwig leven? Dan doe je

Lees verder »

Emmanuelwandeling zondag 15 september

Uitnodiging Emmanuëlwandeling Vijf jaar geleden is er een nieuwe traditie opgestart in onze Emmanuëlparochie: op initiatief van pastor Noordink organiseren de 11 geloofsgemeenschappen om de beurt een Emmanuëlwandeling voor de hele parochie. Op zondag 15 september is de geloofsgemeenschap Sint Stephanus in Hardenberg aan de beurt. Bij deze willen wij

Lees verder »