Locatieraad en Pastoraatsgroep

Locatieraad en Pastoraatsgroep

Onze Locatieraad bestaat uit de volgende personen:
Jeroen Meijerink – voorzitter
Ankie van Leeuwen – Secretaris
John Blankvoort – Penningmeester
Angela Diepman – Bestuurslid

In onze gemeenschap is de pastoraatsgroep als volgt samengesteld:
Marja Rienties – profieldrager liturgie
Herman Lankhorst – profieldrager diaconie
Gerard Boekel – profieldrager gemeenschapsopbouw/communicatie

Ziekencommunie en zalving

Voor Ziekenzalving kunt u contact opnemen met één van de priesters van het pastorale team.

Werkgroep zieken en ouderen

Deze werkgroep organiseert jaarlijks de ziekendag in onze parochie en verzorgd een kerstpresentje voor de zieke en oudere parochianen.
Contactpersoon: mevr. L. Wibiër Tel.: 0523-682098

De Zonnebloem

De Zonnebloem is een van oorsprong katholieke nationale vereniging die tot doel heeft het bevorderen van het welzijn van zieken, gehandicapten en bejaarden van alle gezindten die dreigen te vereenzamen. Op 16 december 1970 is de afdeling Slagharen, Lutten en Schuinesloot opgericht. De belangrijkste taak van de vrijwilligers is het huisbezoek. Daarnaast organiseert de Zonnebloem ontspanningsmiddagen.