Ommen

Brief PCI

Het bestuur van de PCI heeft haar werkgroep leden bijgaande brief gezonden.

Maar deze geldt eigenlijk voor alle parochianen, daarom willen we hem graag delen in de hele parochie.

 

 

 

1 mei 2020,

Aan de Caritaswerkgroepen,

We hebben nu zeven weken Coronacrisis achter de rug. Een onzekere tijd, want we weten nog niet wanneer het afgelopen is. Een andere manier van leven. Een andere manier van geloof beleven. Op afstand, via een videoverbinding. Persoonlijk, thuis. Misschien ook een andere manier van Caritas zijn.

 

Helpen

Om ons heen vernemen we dat organisaties het moeilijk hebben. De Voedselbank als voorbeeld. Door de crisis zij krijgen minder binnen, terwijl het aantal aanmeldingen stijgt. Misschien geldt dit ook voor de Voedselbank of andere organisaties in uw werkgebied. Wij als bestuur roepen u daarom op om deze organisaties niet te laten zitten, maar (extra) te ondersteunen. Als de kosten uw budget te boven gaan, schroom dan niet om bij ons aan de bel te trekken. In deze moeilijke tijd is het onze plicht om te helpen.

 

Initiatieven

Van een aantal werkgroepen hebben we ook vernomen dat er mooie initiatieven zijn ontstaan. Van Lemelerveld horen we dat er extra omgekeken wordt naar elkaar. Er worden regelmatig contacten gelegd met mensen die door de Coronacrisis eenzamer geworden zijn. In Dedemsvaart hebben de gezamenlijke kerken de actie “vrede-vrijheid-hoop, geef het door!” opgezet. Op verschillende plekken zijn posters met een vrolijke vredesduif opgehangen, deze zijn vrij verkrijgbaar voor alle inwoners van Dedemsvaart en omgeving.

De locatie Sint Vitus heeft hier ook ansichtkaarten van laten drukken die verstuurd zullen worden naar alle parochianen. Het ontwerp is gemaakt door een lokale kunstenares en mag door alle locaties gebruikt worden..

Misschien zijn er nog wel meer initiatieven ontstaan bij jullie. Bij deze de oproep om ze te delen! Laten we leren van elkaar, laten we zichtbaar zijn!

Uitstorten

Nog een poosje en dan is het Hemelvaart en Pinksteren. Jezus Christus is opgevaren naar God en heeft de Heilige Geest over ons uitgestort. Laten wij er voor zorgen dat wij in deze crisistijd onze Caritasgeest uitstorten. En zo in Jezus voetsporen treden!

 

Het PCI-bestuur

Geert van de Logt

Wim Herder

Maria Malinowski

Hendrie van der Most

Pastoraal werker Marga klein Overmeen