Ommen

Op de maandagen in de schoolvakantie (juli tot en met half augustus) is er niemand aanwezig op het parochiesecretariaat.