Ommen

Heilige Corona

Heilige Corona

De heilige Corona geldt als beschermheilige tegen epidemieën.

De heilige Corona stierf al op zestienjarige leeftijd de marteldood. Ze zou rond het jaar 177 de heilige Victor van Siena moed in hebben

gesproken toen hij vanwege zijn geloof werd gemarteld.

Dit was in de tijd van de christenvervolgingen voldoende aanleiding voor de Romeinse overheid om haar te arresteren en te doden.

De heilige Corona stierf een niet zachtzinnige marteldood. De heilige Victor werd onthoofd.

 

Corona zou uit Egypte of Syrië afkomstig zijn. Ze geniet echter vooral bekendheid in Midden Europa : Oostenrijk, Beieren en Bohemen.

Waarschijnlijk komt dat doordat keizer Otto III(983-1002) relikwieën van Corona naar Aken bracht. In de veertiende eeuw bracht keizer Karel IV die naar Praag.

In Duitstalige gebieden zijn verschillende bedevaartsplaatsen aan haar gewijd. De feestdag van Sint-Corona wordt op 14 mei gevierd.

 

Gebed :

Barmhartige God

U bent onze kracht

In tijden van vertwijfeling en angst,

U geeft troost in tijden van ziekte en lijden.

Wij bidden U wees ons nabij en genadig,

Nu de gehele wereld, Uw schepping, de gevolgen ondervindt

van het corona-virus.

Op voorspraak van de heilige Corona, martelares,

Vragen wij U;

Wees een Beschermer voor hen

die door het virus zijn getroffen,

Wij bidden om hoop en genezing.

Voor hen die aan de gevolgen van het coronavirus

zijn overleden vragen wij U dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren, vragen wij U,

Bevrijd ons van angst en twijfel

en versterk ons geloof en onze hoop,

Door Christus onze Heer.

Amen