Ommen

AKTIE KERKBALANS HERINNERING

AKTIE KERKBALANS – HERINNERING

Nu het Brigitta-Nieuws van september/oktober al weer voor ons ligt, willen wij u graag even herinneren aan de bijdrage voor de AKTIE KERKBALANS 2020.

Wanneer u uw toegezegde bijdrage al hebt betaald, dan geldt deze herinnering vanzelfsprekend niet voor u.

Hebt u echter nog niet aan uw toezegging voldaan of om andere reden nog geen bijdrage betaald en u dat alsnog wilt doen, dan vragen wij u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL72 RABO 0348 9924 40 t.n.v. de Aktie Kerkbalans van de

Rooms Katholieke Parochie Emmanuel (geloofsgemeenschap Sint Brigitta Ommen.)

Dank alvast voor uw medewerking.

Namens het locatiebestuur

Henk Hilberink – Kerkbalans