Ommen

Bedevaart Lourdes

Bedevaart Lourdes

Onlangs zijn de contactpersonen van het Lourdeswerk in de Emmanuelparochie bij elkaar geweest in Vilsteren om huidige situatie ten aanzien van de coronacrises te bespreken.

Allereerst zijn we er van bewust dat het een grote tegenvaller is voor die pelgrims die in sept. dit jaar met Heino/Liederholthuis op bedevaart naar Lourdes zouden gaan. Gezien de grote risico’s is het een verstandig besluit geweest om niet op bedevaart te gaan.

Met de pelgrims is contact geweest hoe nu te handelen al naar de status van de aanmelding bij de bedevaartorganisatie VNB.

De toekomst is nog heel onzeker en de vraag wanneer er wel weer op bedevaart gegaan kan worden kan op dit moment niet beantwoord worden.

Wij als contactpersonen houden veelvuldig contact met de VNB over een mogelijke hervatting, eventueel met een kleinere groep in het najaar van 2021?

De Aartsbisdombedevaart die gepland stond in de meivakantie 2021 gaat ook niet door.

Beste (toekomstige) pelgrims, blijf gezond en wij houden hoop voor de toekomst, mogelijk in het najaar van 2021?

Hartelijke Lourdesgroet namens alle contactpersonen van de Emmanuelparochie.

Gerard Hollak