Ommen

Live tv-mis vanuit Lourdes

KRO zendt live tv-mis uit vanuit grot in Lourdes


De eucharistieviering die de KRO elke zondag op NPO2 uitzendt, komt op 27 september live vanuit de beroemde Grot van de Verschijningen in Lourdes. Het is voor het eerst dat een eucharistieviering vanuit deze Franse bedevaartplaats op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.

Hoofdcelebrant in de Nederlandstalige viering is hulpbisschop Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht. Hij is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor bedevaarten en pelgrimages. Mgr. Woorts wordt tijdens de viering geassisteerd door enkele priesters en diakens die verbonden zijn aan de samenwerkende Nederlandse bedevaartorganisaties VNB in Tilburg en Huis voor de Pelgrim in Maastricht. De muziek in de viering wordt verzorgd door de sopraan Judith Petra van het Groot Omroepkoor, die ook vrijwilligster bij de Lourdesbedevaarten is. Zij wordt begeleid door Jean-Paul Lécot, de hoofdorganist van het heiligdom in Lourdes. 

Geloofsgesprek
Voorafgaand aan de viering wordt in het programma Geloofsgesprek een interview met hulpbisschop Herman Woorts uitgezonden. Hij is al van jongs af aan verbonden met Lourdes. Voordat hij bisschop werd, was hij brancardier en aalmoezenier tijdens bedevaarten naar Lourdes. In het Geloofsgesprek met Leo Fijen vertelt Mgr. Woorts wat Lourdes voor hem betekent.

Misintentie
Het is mogelijk om voor deze mis een gebedsintentie op te geven. Een aantal intenties zal tijdens de live-uitzending worden voorgelezen. Alle intenties worden in Lourdes bij de grot achtergelaten. Een misintentie opgeven kan door € 10,- over te maken op IBAN-nummer NL54RABO0111555000 ten name van Stichting VNB in Tilburg onder vermelding van ‘Lourdesmis 27 september’. De tekst van de intentie of de naam van degene voor wie u een mis wilt laten lezen, kunt u per e-mail doorsturen naar
info@vnb.nl.

Zondag 27 september 2020, NPO2
09.45 uur: Geloofsgesprek met hulpbisschop Herman Woorts
10.00 uur: Live uitzending van de eucharistieviering vanuit de Grot van de Verschijningen in Lourdes

Zang: Judith Petra
Orgel: Jean-Paul Lécot