Ommen

Caritasviering

4 oktober was de jaarlijkse caritasviering met als jaarthema “Doorbreek Eenzaamheid”.

In februari begonnen we met dit thema de Ontmoetingsdag. Samen met de geloofsgemeenschappen van Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld en Vilsteren hebben we met ca. 130 ouderen een prachtige dag gehad. Corona leek toen nog ver weg…… Wat mogen we dankbaar zijn dat dit toen allemaal goed is verlopen!

En met de afgelopen periode in ons achterhoofd is het thema “Doorbreek eenzaamheid” juist nu heel actueel.

Pastoor Monninkhof heeft dit in een inspirerende viering heel mooi verwoord in zijn overweging. De voorbeden gemaakt door pastor Marga Klein Overmeen sloten hier ook heel goed bij aan. Evenals het mooie gedicht “Kom maar bij mij” dat door pastoor Monninkhof werd gelezen.

Aan het eind van de viering kon een ieder die dat wilde een attentie (dit jaar een Kalanchoë plantje met daaraan een gedichtje) meenemen. Om hiermee het thema “Doorbreek Eenzaamheid” handen en voeten te geven.

In deze viering is ook altijd aandacht voor de werkzaamheden van caritaswerkgroep en het belang hiervan werd door pastoor Monninkhof van harte onderstreept met een aantal voorbeelden. Om het werk van de caritas financieel te ondersteunen is de schaalcollecte van deze zondag bestemd voor het plaatselijke caritaswerk.

Deze collecte heeft het prachtige bedrag van € 200,00 opgebracht. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank!

Hartelijke groet, Caritaswerkgroep Ommen: Gerda Wermink, Bernadette Groot Koerkamp, Henk Hilgenkamp,

Gerda Siero