Ommen

Uitnodiging Najaarsvergadering

ST. BRIGITTA GELOOFSGEMEENSCHAP

Dinsdag 10 November 2020

Hierbij nodigt de locatieraad u uit voor de najaarsvergadering op

Dinsdag 10 November a.s. in het parochiecentrum.

De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda

  1. Notulen najaarsvergadering 2019. Notulen liggen ter inzage op tafel.

  1. Mededelingen bestuur

  1. Cijfers 2019

  1. Voorlopige begroting 2021

  1. Verslag vergadering Emmanuel Parochie

  1. Pastoraat geloofsgemeenschap Ommen

  1. Vragen

  1. Afsluiting

Na de vergadering wordt u van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje.