Ommen

Adventsviering op zondag 6 december

Graag brengt Vereniging Ontwikkelingshulp “de Brug” het volgende project onder uw aandacht. Elk jaar wordt in onze kerk een toelichting op het project gegeven door Ellen Willems-ter Maat. Helaas is dit door de huidige

coronamaatregelen niet mogelijk. Vandaar deze uitleg in dit Brigitta-nieuws.

Het project betreft dit jaar corona noodhulp aan rondtrekkende families in India die in tenten wonen. Ze trekken van dorp naar dorp om hun koopwaar zoals honing, speelgoed, armbanden etc. te verkopen. Door corona vallen al hun inkomsten weg en zonder inkomsten hebben ze ook geen eten. De Indiase organisatie Rophe heeft zich de directe nood van deze mensen aangetrokken. Elke familie krijgt een hulppakket dat bestaat uit rijst, groente, bakolie en mondmaskers. Tevens worden aan deze families bewustzijn-sessies gegeven als maatregel om corona te voorkomen, zoals voldoende afstand houden, handen wassen etc. 

Rophe heeft met behulp van de Brug al 50 families kunnen helpen en wil dat nog graag een keer doen voor nog eens 50 andere families.
Daarvoor is
uw bijdrage meer dan welkom. Er staat tijdens de viering een collectemandje achter in de kerk voor uw bijdrage. Voor mensen die het project van harte willen ondersteunen, maar niet naar onze kerk komen, vermelden we graag het rekeningnummer van de Brug.

Het rekeningnummer is: NL 41 ABNA 0426 3391 69 t.n.v. Vereniging Ontwikkelingshulp “de Brug” onder vermelding van: Adventscollecte Corona-project India.
Hartelijk bedankt voor al uw steun.

Hartelijke groet,
Riet ter Maat.