Ommen

Mededelingen Sint Brigitta jaarvergadering 2020

 

 • We kijken terug op een heel ander en ook moeilijk jaar maar wel met een positief gevoel.
 • Er is veel gebeurd. Vooral de live-uitzendingen hebben veel goede reacties opgeleverd en daarmee hebben we ook veel mensen kunnen bereiken.

Vanaf 22 maart t/m 31 oktober zijn er 56 uitzendingen geweest. 3.724 mensen hebben live gekeken. 4.258 mensen hebben later terug gekeken.

 • Om de uitzendingen te kunnen maken hebben we veel aanpassingen moeten doen en nieuwe investeringen gedaan. We denken aan nieuwe camera’s, apparatuur, iPad, het leggen van kabels, het samenstellen van een gevarieerd aanbod van muziek, van Intermezzo en het gemengd koor, een nieuwe werkgroep instrueren voor de noodzakelijke bediening – iedere viering – want het luistert allemaal erg nauw, en een rooster maken.
 • Werkzaamheden voor het aanleggen van een besproeiingsinstallatie voor de tuin. Met een aantal nieuwe leden hebben we weer een mooie tuin/onderhoudsploeg.
 • De steenmarter heeft ons ( lees Ton en de onderhoudsploeg) heel wat hoofdbrekens gekost.

Ook de kabels van de microfoon en de microfoon zelf in de kerk moesten vervangen worden.

 • N.a.v. een afspraak met de gemeente en de gezamenlijke kerken hebben we de kerk geopend op de dinsdag en donderdagmorgen. Men kon er bidden, een kaarsje opsteken in de Mariakapel en er was tijd en ruimte voor een gesprek met de pastoor of een predikant.
 • Nu is de kerk open op iedere dinsdagmorgen en zaterdagmiddag.
 • We hebben een mooi afscheid gehad van Johan Rutgers. Jammer voor hem en voor ons dat hij een ‘ corona-afscheid ’ heeft gehad. Had zo mooi anders gekund.
 • Naast alle coronaperikelen hebben we ook financieel een veer moeten laten. Er waren veel minder mensen in de kerk, geen rommelmarkt, geen appels en peren plukken, maar gelukkig wel aanvulling via extra giften. Ook via de nieuwe GIVT-app is er geld binnen gekomen. Met dank aan onze parochianen.
 • In goed onderling overleg hebben we met koor en dirigent/organist de heer Hagels, dat we het komend jaar naar een andere invulling gaan. Een viering en twee repetities per maand. Aanwezigheid en inzet bij uitvaarten en onderhoud orgel blijft zoals het is. Als geloofsgemeenschap hebben we nu de helft van de kosten. Hadden het graag anders gezien maar het is niet anders. Het afgelopen jaar hebben we de heer Hagels het hele jaar gewoon betaald overeenkomstig de vraag/ het beleid van het bisdom.
 • We hebben een nieuwe secretaris voor het locatiebestuur. René Jansen. Welkom. Met dank aan Jeannet Meijerink, die deze taak ruim 5 jaar op zich had genomen. Nu is nu locatieraad weer compleet. Een voltallig locatiebestuur hebben we nog niet want voor de vier pastoraatsgroepen Liturgie, gemeenschapsopbouw, diaconie en catechese hebben we nog drie vacatures.
 • René Huyskes volgt Antoinette Donderwinkel op als aanspreekpunt bij de pastoraatsgroep Liturgie. Welkom René met dank aan Antoinette.
 • We zijn ook blij dat Elly Schrijver, in samenwerking met anderen, het beheer van het parochiecentrum op zich neemt. Met dank aan Lucia Koggel.
 • Kerst, E. H. Communie, H. Vormsel. Zijn we over aan het nadenken. Houden u op de hoogte.
 • We worden steeds vaker door de gemeente gevraagd mee te denken bij ontwikkelingen op het gebied van caritas, opvang alleenstaanden en sociale problemen in Ommen.
 • De viering van Allerzielen is heel mooi verlopen.
 • Wat het bestuur van de Emmanuelparochie betreft zijn er flinke problemen met het invullen van de bestuursfuncties.
 • Gerard Noordink heeft een mooi afscheid in Heino gehad.
 • Met dank aan alle vrijwilligers, die er voor gezorgd hebben dat alles door gaat.