Ommen

Nieuwsarchief

Geen jaarlijkse rommelmarkt

Geen jaarlijkse ” Rommelmarkt 2020 ” Zoals u al weet heeft het Corona-virus al zoveel narigheid gebracht dat vele evenementen zo niet alle zijn afgelast ook in Ommen. ”Onze Rommelmarkt” helaas dit jaar ook niet doorgaan. Dat is een grote teleurstelling voor de vele vrijwilligers die zich altijd met hart

Lees verder »

Brief PCI

Het bestuur van de PCI heeft haar werkgroep leden bijgaande brief gezonden. Maar deze geldt eigenlijk voor alle parochianen, daarom willen we hem graag delen in de hele parochie.       1 mei 2020, Aan de Caritaswerkgroepen, We hebben nu zeven weken Coronacrisis achter de rug. Een onzekere tijd,

Lees verder »

Emmanuelparochie komt op TV

Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievieringen, die op zondagmorgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv zender. Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver zijn’, kan dit goed uitkomen. Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de

Lees verder »

Brief aan parochianen m.b.t. hervatting publieke vieringen

Ommen, 29 mei 2020 Aan de parochianen van de Emmanuelparochie Beste parochianen, Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en

Lees verder »

Pinksteren

Pinksteren ‘Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in banden´ Op de veertigste dag na Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Handelingen vertelt dat de leerlingen allen op

Lees verder »

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Ommen, 15 mei 2020 Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en

Lees verder »

Openstelling kerk

Openstelling kerk Verschillende parochianen hebben ons gevraagd of er een mogelijkheid is om toch ook in deze moeilijke periode onze kerk te openen. Dit om de gelegenheid te krijgen om een kaarsje te branden en te bidden. Wij willen hieraan graag gevolg geven en hebben afgesproken dat met ingang van

Lees verder »

75 jaar bevrijding Verhalen om nooit te vergeten

Dit prachtige gedicht ontvingen we van een parochiaan. Hun kleindochter heeft met dit gedicht een 1e prijs gewonnen bij een gedichtenwedstrijd van diverse scholen in het kader van 75 jaar bevrijding.   Verhalen om nooit te vergeten Nadenkend over het verleden, Zit ik vast in het verhaal, Onbewust van de

Lees verder »

Vrede – Vrijheid – Hoop

In deze periode staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Samen met de herinnering aan Pasen en het vooruitzicht naar Pinksteren is dat een groot feest. Maar  toch ook anders, want elkaar opzoeken en gezamenlijk vieren kan nu niet. Toch kunnen we vrede en vrijheid vieren en doorgeven. Daarmee kunnen we

Lees verder »

Doorbreek de eenzaamheid

ONTMOETINGSDAG 2020 THEMA: DOORBREEK EENZAAMHEID KOM MAAR GERUST BIJ MIJ Heb je het op een dag eventjes te kwaad, weet dan wie er altijd met je praat Wie er steeds weer tijd voor jou maakt. Omdat je mijn hart nu eenmaal diep hebt geraakt Kom dus maar even dichterbij. Kom

Lees verder »

Vertrek pastor Johan Rutgers

Vertrek pastor Johan Rutgers Deze zomer zal pastor Johan Rutgers ons helaas gaan verlaten. Met ingang van 1 juli heeft hij van de aartsbisschop een nieuwe benoeming ontvangen en wel om als parochievicaris te gaan werken voor twee parochies: de parochie Sint Maarten (Zeist en de Utrechtse Heuvelrug) en de

Lees verder »

Venite et Audite

Venite et Audite (Kom en Luister) Twee jaar geleden begon René Huyskes met een Katholiek radioprogramma op de Zwolse radio -zender www.rtvzwollefm.nl. De directie van de omroep was dermate gecharmeerd van het programma, dat men er  een aflevering van heeft ingestuurd om mee te doen in een landelijke wedstrijd voor

Lees verder »

Een groet van de aartsbisschop

Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2020 Utrecht, Witte Donderdag – 9 april 2020 Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, We leven in een onzekere tijd, het coronavirus heeft om zich heen gegrepen en voor veel

Lees verder »

Inloopmiddagen, Vastenactie oproep voor schoffelaars

Inloopmiddagen I.v.m. de huidige maatregelen rondom het Coronavirus gaan de inloopmiddagen op zondag 19 april en zondag 17 mei NIET door. Vastenactie Omdat u de vastenzakjes die u vorige keer bij het Brigitta-nieuws heeft ontvangen niet in de kerk in kunt leveren, kunnen die ingeleverd worden in de brievenbus bij

Lees verder »

Maria onze Moeder

Maria onze Moeder Onlangs kreeg ik van parochianen een fraaie Maria-icoon cadeau, waarbij de Moeder Gods haar zoon Jezus liefdevol tegen zich aandrukt (zie afbeelding). Het is een beeltenis waarbij ik sindsdien al meerdere kaarsen heb gebrand en vele gebeden bij heb verricht. Want Maria, is niet alleen de Moeder

Lees verder »

World Servants Ommen

  World Servants Ommen In de zomer van 2021 gaat World Servants Ommen (organisatie: Gereformeerde Kerk) mee met World Servants om te bouwen in een ontwikkelingsland. Twee jongeren uit onze geloofsgemeenschap, Monique en Robin Groen gaan ook mee. Na de Eucharistieviering van zondag 8 maart hebben zij via een intekenlijst

Lees verder »

Nieuw communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s. Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen

Lees verder »

Hulp bieden

Beste medeparochianen, Zoals we allemaal ondertussen hebben gehoord en ervaren is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Voor eenieder heeft het Corona-virus op de

Lees verder »

Parochiële Eucharistieviering Online

Beste medeparochianen, In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie. Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten

Lees verder »

Nederlandse bisschoppenconferentie neemt verdere maatregelen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben

Lees verder »

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en bestuur hebben wij daarom overleg gehad en

Lees verder »

Vergevenverzoenen……peace of cake?

Vergeven en verzoenen…..peace of cake? In het weekend van 28/29 maart a.s., de 5e zondag van de veertigdagentijd, zal er in de meeste van onze kerken aandacht zijn voor vergeven en verzoenen. Onderstaande tekst is hierop een inleiding. In de verkondigingen van dat weekend wordt erop teruggekomen. Vergeven begint met

Lees verder »

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. De

Lees verder »

Inspiratiedag Mentorschap

Inspiratiedag Mentorschap – Zaterdag 16 mei 2020 “Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te

Lees verder »

Honderd-en-een of-nog-meer

Honderd-en-een-of-nog-meer Op de lagere school zat ik in de klas bij Anneke (niet haar echte naam). Anneke hield niet van leren; ze had er grote moeite mee. Op de vraag hoeveel centimeters er in een meter pasten, moest ze het antwoord schuldig blijven. Daar wist de meester van de derde

Lees verder »